Electrical Diagnostic Testing of Power Transformers

Electrical Diagnostic Testing of Power Transformers

January 28 - 29, 2020 | OMICRON recommends
Read more
  3
  Mar
  3
  Mar

  CT/VT Testing with CPC 100 – versatile manual instrument transformer analysis

  1 day
  Austria (Klaus)
  CPC 100, CPC Product Family, Instrument transformer testing
  1 day
  Austria (Klaus)
  CPC 100, CPC Product Family, Instrument transformer testing
  3
  Mar
  3
  Mar

  Power System Protection Testing with the OMICRON Test Universe

  3 days
  United Kingdom (Stafford)
  CMC Product Family, Protection testing
  3 days
  United Kingdom (Stafford)
  CMC Product Family, Protection testing
  4
  Mar
  4
  Mar

  Power Transformer Testing and Test Data Management with CPC 100, CP TD1 & PTM

  2 days
  Austria (Klaus)
  CPC 100, CPC Product Family, Primary Test Manager (PTM), Power transformer testing & monitoring
  2 days
  Austria (Klaus)
  CPC 100, CPC Product Family, Primary Test Manager (PTM), Power transformer testing & monitoring
  9
  Mar
  9
  Mar

  Diagnostyka transformatorów mocy z TESTRANO – zoptymalizowana czasowo & bezpieczna dzięki pojedynczemu testerowi i trójfazowej generacji

  2 dni
  Poland (Sosnowiec)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  OMICRON recommends
  2 dni
  Poland (Sosnowiec)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  9
  Mar
  9
  Mar

  Diagnóstico de transformadores de instrumentación con CPC 100

  1 día
  Spain (Madrid)
  CPC 100, CPC Product Family, Instrument transformer testing
  1 día
  Spain (Madrid)
  CPC 100, CPC Product Family, Instrument transformer testing
  10
  Mar
  10
  Mar

  Grundlagen der Teilentladungsmessung mit dem MPD-System

  2,5 Tage
  Germany (Erlangen)
  MPD Series, Background Knowledge, Power transformer testing & monitoring, Circuit breaker / switchgear testing, Instrument transformer testing, Transmission line testing
  2,5 Tage
  Germany (Erlangen)
  MPD Series, Background Knowledge, Power transformer testing & monitoring, Circuit breaker / switchgear testing, Instrument transformer testing, Transmission line testing
  10
  Mar
  10
  Mar

  Diagnóstico de Transformadores de Potencia

  2.5 días
  Spain (Madrid)
  DIRANA, CPC 100, FRANEO 800 or FRAnalyzer, CPC Product Family, Power transformer testing & monitoring
  2.5 días
  Spain (Madrid)
  DIRANA, CPC 100, FRANEO 800 or FRAnalyzer, CPC Product Family, Power transformer testing & monitoring
  11
  Mar
  11
  Mar

  Diagnostyka PP/PN – szybkie & zgodne z normami testowanie z automatyczną oceną klasy dokładności

  1 dzień
  Poland (Sosnowiec)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  1 dzień
  Poland (Sosnowiec)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  12
  Mar
  12
  Mar

  Diagnostyka wyłącznika – szybkie & pełne testy wszystkich ważnych parametrów przy pomocy jednego zestawu testowego

  1 dzień
  Poland (Sosnowiec)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  1 dzień
  Poland (Sosnowiec)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  16
  Mar
  16
  Mar

  CT/VT Diagnostics - Fast & standard compliant testing with automatic accuracy class assessment

  1 day
  Austria (Klaus)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  1 day
  Austria (Klaus)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  17
  Mar
  17
  Mar

  Circuit Breaker Diagnostics – fast & comprehensive testing of all important properties with one test setup

  1 day
  Austria (Klaus)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  1 day
  Austria (Klaus)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  17
  Mar
  17
  Mar

  CT/VT Diagnostics - Fast & standard compliant testing with automatic accuracy class assessment

  1 day
  United Kingdom (Stafford)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  1 day
  United Kingdom (Stafford)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  18
  Mar
  18
  Mar

  Power Transformer Diagnostics with TESTRANO – time-optimized & safe through single test setup and three-phase injection

  2 days
  Austria (Klaus)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  2 days
  Austria (Klaus)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  23
  Mar
  23
  Mar

  Pruebas en transformadores de instrumentación (TCs, TTs)

  1 day
  Spain (Madrid)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  1 day
  Spain (Madrid)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  24
  Mar
  24
  Mar

  Diagnóstico de Interruptores – prueba rápida y sencilla de todas sus propiedades con una única conexión

  2 días
  Spain (Madrid)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  2 días
  Spain (Madrid)
  CIBANO 500, Primary Test Manager (PTM), Circuit breaker / switchgear testing
  24
  Mar
  24
  Mar

  Schutzprüfung mit dem OMICRON Test Universe

  3 Tage
  Germany (Erlangen)
  CMC Product Family, Protection testing
  3 Tage
  Germany (Erlangen)
  CMC Product Family, Protection testing
  24
  Mar
  24
  Mar

  Partial Discharge Testing on Power Transformers, Generators and Motors with the MPD 500/600

  2.5 days
  United Kingdom (Stafford)
  MPD Series, Power transformer testing & monitoring, Rotating machines testing & monitoring
  2.5 days
  United Kingdom (Stafford)
  MPD Series, Power transformer testing & monitoring, Rotating machines testing & monitoring
  26
  Mar
  26
  Mar

  Diagnóstico optimizado de Transformadores de Potencia con TESTRANO 600 –conexión única e inyección trifásica para mayor seguridad

  2.5 días
  Spain (Madrid)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  2.5 días
  Spain (Madrid)
  Primary Test Manager (PTM), TESTRANO 600, Power transformer testing & monitoring
  30
  Mar
  30
  Mar
  1 Tag
  Austria (Klaus)
  CT Analyzer, VOTANO 100, Instrument transformer testing
  31
  Mar
  31
  Mar
  2,5 dni
  Poland (Sosnowiec)
  CMC Product Family, Protection testing
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×