December 9 - 10, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0171.BGA
MPD Series, Background Knowledge

Testowanie i ocena wyładowań niezupełnych – Podstawy bardzo czułej detekcji problemów z izolacją WN

December 9 - 10, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0171.BGA
MPD Series, Background Knowledge

Summary

Poznanie podstawowych zasad testowania wyładowań niezupełnych systemem MPD. Nauka przygotowywania układu pomiarowego oraz pomiarów zgodnie z IEC 60270 podczas ćwiczeń praktycznych na specjalnym sprzęcie szkoleniowym. Wprowadzenie do interpretacji wyników testu.

Objectives

  • Pomiary wyładowań niezupełnych w urządzeniach WN przy użyciu MPD zgodnie z IEC 60270
  • Kontrola jakości w procesie produkcji poprzez wykonanie pomiarów na zmontowanych częściach
  • Wykonywanie pomiarów do określenia stanu izolacji oraz identyfikacji rodzajów zwarć i lokalizacji zwarć

Duration

2 dni

PLN 1,600
per person, excludes tax
Seats available

„The students were always in the center of attention.“

Student's feedback

Through our courses, you will gain thorough knowledge of assets and applications in electrical power systems.

Application knowledge

You will receive comprehensive manuals for later reference. 

Professional training material

Our experienced trainer takes your specific questions into account during the training. Every participant has the possibility to discuss questions with the group members and the trainer.

In-depth discussions
Seats available
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×