July 1, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0057.BGA
CPC 100, CPC Product Family

Testowanie PP/PN z CPC 100 – wszechstronna ręczna analiza przekładników

July 1, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0057.BGA
CPC 100, CPC Product Family

Summary

Poznanie szerokiego zakresu zastosowania I obsługi testera CPC 100 oraz oprogramowania PC. Dowiedz się jak efektywnie testować PP I PN podczas zajęć praktycznych. Korzystaj z dostępnych PP i PN aby uzyskać doświadczenie z tą aplikacją.

Objectives

  • Przygotowanie, wykonanie i dokumentowanie pomiarów z CPC 100
  • Zastosowanie PC Tool Set do przetwarzania danych i raportowania
  • Zastosowanie CPC 100 do efektywnego testowania PP i PN zgodnie z odpowiednimi normami

Duration

1 dzień

PLN 1,000
per person, excludes tax
Seats available

„It is really amazing and pretty easy for me to understand the matter with the examples the trainer has carried out.“

Student's feedback

Through our courses, you will gain thorough knowledge of assets and applications in electrical power systems.

Application knowledge

You will receive comprehensive manuals for later reference. 

Professional training material

Our experienced trainer takes your specific questions into account during the training. Every participant has the possibility to discuss questions with the group members and the trainer.

In-depth discussions
Seats available
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×