May 13 - 14, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0160.AGA
ARCO 400

Testowanie sterownika reklozera – ręczne & automatyczne sprawdzenie parametrów sterownika reklozera

May 13 - 14, 2020
Poland (Sosnowiec)
Polish
C.0160.AGA
ARCO 400

Summary

Dowiedz się jak testować wszystkie rodzaje sterowników reklozerów i sekcjonalizerów szybko i pewnie z ARCO 400. Zapoznaj się z testami wspieranymi programowo z ARCO Control i naucz się przygotowywać plany testów dla standardowych testów. Praca z różnymi typami sterowników reklozerów pozwoli szybko nabyć doświadczeń w testowaniu.

Objectives

  • Zapoznanie się z teorią reklozerów i ich aplikacjami w sieci dystrybucyjnej
  • Wykonywanie prostych i wydajnych testów wszystkich rodzajów sterowników reklozerów i sekcjonalizerów
  • Ćwiczenie trójfazowego testowania sterowników reklozerów z ARCO Control
  • Zapoznanie się z układami automatyki restytucyjnej opartej o pomiar napięcia oraz sposobami jej testowania
  • Przygotowanie planów testów wielokrotnego użycia z ReCoPlan w celu standaryzacji testów i oszczędności czasu
  •  

 

Duration

1,5 dnia

PLN 1,600
per person, excludes tax
Seats available

„What really impresses me is the flexibility of the trainer to answer all the questions with the right method for each and every person.“

Student's feedback

You will perform tests on real operational equipment and on models to simulate the substation in the classroom.

Hands-on exercises

Through our courses, you will gain thorough knowledge of assets and applications in electrical power systems.

Application knowledge

Benefit from an efficient mix of live presentations of the device, logically arranged theory content and practical measurements.

Efficient training methods
Seats available
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×