การทดสอบความไม่สมบูรณ์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์

 

สเตเตอร์ (stator) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์จะทำด้วยแผ่นเหล็ก laminate บาง ๆ วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นจะถูกเคลือบด้วย varnish เพื่อลด loss หากแผ่นเหล็ก laminate เกิดการ short หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแม้เพียงบางส่วน จะมีกระแส loop current เกิดขึ้นทำให้เกิดจุดความร้อน(hot spot) ที่บริเวณนั้น ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้เกิดการหลอมละลายบางส่วนและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ได้

การตรวจสอบฉนวนของสเตเตอร์(stator)

การทดสอบความไม่สมบูรณ์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Core Imperfection Detection Test หรือที่เรียกว่าการวัด stray flux หรือ ELCID) เพื่อตรวจหาส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของ stator ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดความเสียหายต่อ stator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ขณะใช้งานได้

การทดสอบ ELCID นี้ควรจะทำเป็นประจำเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของฉนวนระหว่างชั้น stator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ทั้งในการทดสอบตรวจรับที่โรงงาน (factory acceptance test) และการทดสอบเดินเครื่อง (commissioning) อีกทั้งการทดสอบระหว่างการซ่อมบำรุงหลังจากที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ถูกใช้งานแล้ว ผลการทดสอบนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันสภาพของ stator

การตรวจจับความบกพร่องที่เชื่อถือได้

เนื่องจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าของ stator ซึ่งสามารถตรวจจับได้ด้วยการเพิ่ม stray flux เข้าไปในรูปของขนาดและ/หรือการเปลี่ยนเฟส นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบความบกพร่อง (failure)ได้ด้วยการเปรียบเทียบผลการวัด stator ตัวเดียวกันในพื้นที่ที่ต่างกัน

การทดสอบนี้ต้องทำการดับไฟ (offline test) ในช่วงระหว่างการซ่อมบำรุงใหญ่ ด้วยการถอด rotor ออกมาเพื่อให้สามารถเข้าถึง stator ได้แล้วทดสอบ stator ด้วยการจ่ายพลังงานให้กับ stator ให้เกิด flux เพิ่มขึ้น จากนั้นจึงทำการวัด stray flux บนพื้นผิวในแต่ละ slot ของ stator

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ enquiry.as@omicronenergy.com

สำหรับข้อมูลรายละเอียดกรุณาดูวีดีโอ:

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ต้องการใบเสนอราคา? ขอให้มีการสาธิต?

 

ติดต่อเรา

 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×