การทดสอบความไม่สมบูรณ์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์

 

สเตเตอร์ (stator) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์จะทำด้วยแผ่นเหล็ก laminate บาง ๆ วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นจะถูกเคลือบด้วย varnish เพื่อลด loss หากแผ่นเหล็ก laminate เกิดการ short หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแม้เพียงบางส่วน จะมีกระแส loop current เกิดขึ้นทำให้เกิดจุดความร้อน(hot spot) ที่บริเวณนั้น ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้เกิดการหลอมละลายบางส่วนและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ได้

การตรวจสอบฉนวนของสเตเตอร์(stator)

การทดสอบความไม่สมบูรณ์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Core Imperfection Detection Test หรือที่เรียกว่าการวัด stray flux หรือ ELCID) เพื่อตรวจหาส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของ stator ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดความเสียหายต่อ stator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ขณะใช้งานได้

การทดสอบ ELCID นี้ควรจะทำเป็นประจำเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของฉนวนระหว่างชั้น stator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ทั้งในการทดสอบตรวจรับที่โรงงาน (factory acceptance test) และการทดสอบเดินเครื่อง (commissioning) อีกทั้งการทดสอบระหว่างการซ่อมบำรุงหลังจากที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ถูกใช้งานแล้ว ผลการทดสอบนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันสภาพของ stator

การตรวจจับความบกพร่องที่เชื่อถือได้

เนื่องจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าของ stator ซึ่งสามารถตรวจจับได้ด้วยการเพิ่ม stray flux เข้าไปในรูปของขนาดและ/หรือการเปลี่ยนเฟส นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบความบกพร่อง (failure)ได้ด้วยการเปรียบเทียบผลการวัด stator ตัวเดียวกันในพื้นที่ที่ต่างกัน

การทดสอบนี้ต้องทำการดับไฟ (offline test) ในช่วงระหว่างการซ่อมบำรุงใหญ่ ด้วยการถอด rotor ออกมาเพื่อให้สามารถเข้าถึง stator ได้แล้วทดสอบ stator ด้วยการจ่ายพลังงานให้กับ stator ให้เกิด flux เพิ่มขึ้น จากนั้นจึงทำการวัด stray flux บนพื้นผิวในแต่ละ slot ของ stator

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ enquiry.as@omicronenergy.com

สำหรับข้อมูลรายละเอียดกรุณาดูวีดีโอ:

Content cannot be displayed as the plugin requires cookies to be executed.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ต้องการใบเสนอราคา? ขอให้มีการสาธิต?

 

ติดต่อเรา

 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×