15 - 16 mars 2023
Pologne (Sosnowiec)
Polonais
Cptr02pl
TESTRANO 600, Primary Test Manager (PTM)

Zoptymalizowana czasowo diagnostyka transformatorów mocy z TESTRANO 600

15 - 16 mars 2023
Pologne (Sosnowiec)
Polonais
Cptr02pl
TESTRANO 600, Primary Test Manager (PTM)

Résumé

Po wprowadzeniu do serwisowania transformatorów, poszerzysz swoją wiedzę w teorii i praktyce o TESTRANO 600 w zakresie pomiarów przekładni zwojowej, rezystancji uzwojeń oraz pojemności lub współczynnika mocy/stratności. Praktyczne pomiary posłużą do szybkiego nabycia doświadczeń w zakresie pomiarów.

Objectifs

 • Przegląd materiałów izolacyjnych transformatorów, izolatorów przepustowych, oraz przełącznika mocy
 • Analiza stanu technicznego transformatorów mocy w celu pełnego wykorzystania cyklu życia
 • Przeprowadzenie w pełnym zakresie testów zoptymalizowanych czasowo na terenie stacji elektroenergetycznej lub stacji prób
 • Szybka, łatwa i bezpieczna ocena otrzymanych wyników pomiarów
 •  

Contenu

 • Omówienie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na oczekiwany czas życia transformatora
 • Przegląd częstych uszkodzeń elementów transformatora
 • Wprowadzenie do konstrukcji materiałów izolacyjnych transformatora, izolatorów przepustowych, przełącznika zaczepów
 • Przegląd powszechnych konwencjonalnych metod pomiarowych, takich jak: przekładni zwojowej, impedancji zwarciowej oraz rozmagnesowania transformatora
 • Teoretyczne podstawy do pomiaru współczynnika stratności dielektrycznej tgδ, pojemności uzwojeń oraz mocy odkształcenia DF dla transformatorów i izolatorów przepustowych
 • Automatyczne wykonywanie pomiarów trójfazowych za pomocą oprogramowania Primary Test Manager (PTM)
 • Ocena wyników pomiarów za pomocą praktycznych przykładów
 • Ocena pomiarów diagnostycznych oraz rozpoznawanie możliwych uszkodzeń oraz czynników mających na nie wpływ
 • Analiza studiów przypadków obejmujących częste defekty
 •  

Durée

2 dzień

Public

Personel techniczny odpowiedzialny za testowanie transformatorów w zakładach elektroenergetycznych, firmach serwisowych i u producentów.

Prérequis

Wiedza z zakresu elektroenergetyki

Solutions

TESTRANO 600
Primary Test Manager (PTM)

PLN 2 200
par personne, hors taxes
Téléchargement

„C’est bon de savoir que les formateurs connaissent vraiment les sujets dont ils parlent.“

Commentaire de participant

Nos formations vous permettront de vous familiariser avec les équipements et les applications des réseaux électriques. 

Savoir-faire applicatif

Vos applications particulières sont discutées pendant la formation. Les participants pourront poser les questions propres à leurs 

applications. 

Discussions approfondies

Vous recevrez des supports de cours pour vous y référer ultérieurement. 

Documents professionnels
Vous utilisez une ancienne version de votre navigateur.
Merci de mettre à jour votre navigateur ou d’utiliser un autre navigateur pour afficher cette page correctement.
×