04 - 05 juillet 2023
Pologne (Sosnowiec)
Polonais
Cptr01pl
Primary Test Manager (PTM), Famille de produit CPC

Diagnostyka transformatorów mocy z rodziną testerów CPC

04 - 05 juillet 2023
Pologne (Sosnowiec)
Polonais
Cptr01pl
Primary Test Manager (PTM), Famille de produit CPC

Résumé

Po wprowadzeniu do serwisowania transformatorów, poszerzysz swoją wiedzę w zakresie diagnostyki transformatorów oraz aplikacji w teorii i praktyce. Poznasz funkcje CPC 100 i CP SB1 do pomiaru przekładni zwojowej, rezystancji uzwojenia oraz zastosowania CP TD1 do pomiarów pojemności lub współczynnika rozproszenia. Praktyczne pomiary pozwolą szybko nabyć doświadczenie w zakresie pomiarów.

Objectifs

 • Przegląd materiałów izolacyjnych transformatorów, izolatorów przepustowych, oraz przełącznika mocy 
 • Analiza stanu technicznego transformatorów mocy w celu pełnego wykorzystania cyklu życia
 • Przeprowadzenie w pełnym zakresie testów zoptymalizowanych czasowo oraz diagnostyki na terenie stacji elektroenergetycznej lub stacji prób 
 • Szybka, łatwa i bezpieczna ocena otrzymanych wyników pomiarów
 •  

Contenu

 • Omówienie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na oczekiwany czas życia transformatora
 • Przegląd częstych uszkodzeń elementów transformatora
 • Wprowadzenie do konstrukcji materiałów izolacyjnych transformatora, izolatorów przepustowych, przełącznika zaczepów
 • Przegląd powszechnych konwencjonalnych metod pomiarowych, takich jak: przekładni zwojowej, impedancji zwarciowej oraz rozmagnesowania transformatora
 • Teoretyczne podstawy do pomiaru współczynnika stratności dielektrycznej tgδ, pojemności uzwojeń oraz mocy odkształcenia DF dla transformatorów i izolatorów przepustowych
 • Automatyczne wykonywanie pomiarów trójfazowych za pomocą oprogramowania Primary Test Manager (PTM)
 • Ocena wyników pomiarów za pomocą praktycznych przykładów
 • Ocena pomiarów diagnostycznych oraz rozpoznawanie możliwych uszkodzeń oraz czynników mających na nie wpływ
 • Analiza studiów przypadków obejmujących częste defekty
   
 •  

Durée

2 dzień

Public

Personel techniczny odpowiedzialny za testowanie transformatorów w zakładach elektroenergetycznych, firmach serwisowych i u producentów.

Prérequis

Wiedza z zakresu elektroenergetyki

Solutions

CPC 100, CP SB1, CP TD1
Primary Test Manager (PTM)

 

PLN 2 400
par personne, hors taxes
Inscription
Téléchargement

„La théorie était toujours suivie par la pratique, ce qui permettait de mettre en application immédiatement ce qu’on avait appris.“

Commentaire de participant

Nos formations vous permettront de vous familiariser avec les équipements et les applications des réseaux électriques. 

Savoir-faire applicatif

Profitez d’un mélange efficace de présentations des équipements, de connaissances théoriques et de tests pratiques.

Méthodes de formation efficaces

Vos applications particulières sont discutées pendant la formation. Les participants pourront poser les questions propres à leurs 

applications. 

Discussions approfondies
Vous utilisez une ancienne version de votre navigateur.
Merci de mettre à jour votre navigateur ou d’utiliser un autre navigateur pour afficher cette page correctement.
×