Podejście długoterminowe do niedoboru podzespołów

Wpływ niedoboru układów scalonych na przemysł energetyczny

Bez względu na to, czy Twoim celem był zakup nowego samochodu, zbudowanie domu, czy zdobycie konsoli do gier, żeby wypełnić godziny podczas kolejnych lockdownów – od początku 2021 r. wszyscy odczuwamy skutki wywierane przez niedobór układów scalonych na globalną gospodarkę. Nie trzeba chyba dodawać, że kryzys wpłynął również na sektor energetyczny. Ograniczona dostępność, astronomiczne ceny i niepewne czasy dostawy oznaczały, że my również stanęliśmy przed wyzwaniami o skali, z jaką nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dzisiaj nasze czasy dostawy powróciły do poziomu sprzed kryzysu. W tym artykule pokrótce opowiemy o tym, jak nam się udało to osiągnąć i co to oznacza dla zamówień w przyszłości.

Dalekosiężne efekty deficytów – przyczyny i skutki niedoboru podzespołów

Przyczyny kryzysu na rynku podzespołów były i nadal są zróżnicowane. Po części można je przypisać pandemii koronawirusa, po części zaś globalnym wydarzeniom natury socjopolitycznej, prowadzącym do powstania złożonej sytuacji.

  • Lockdowny w wielu miejscach w sposób niepomierny ograniczyły produkcję.
  • Znaczący wzrost zapotrzebowania na urządzenia do rozrywki domowej oraz na wyposażenie biur domowych poskutkował powstaniem ogromnego zapotrzebowania na elementy półprzewodnikowe.
  • Transport osobowy stanął w miejscu podczas międzynarodowych lockdownów, w jeszcze większym stopniu ograniczając możliwości przewozu towarów i powodując wzrost kosztów dostawy.
  • Konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą jeszcze bardziej zintensyfikował problemy z łańcuchem dostaw w niektórych sektorach, ograniczając dostawy metali, żywności, środków chemicznych i surowców.
  • Rosnąca popularność samochodów elektrycznych również wpływa na dostępność podzespołów, ponieważ pojazdy te wymagają znacznie większej liczby elementów elektronicznych niż samochody z silnikiem spalinowym.
  •  

Konsekwencje stanowiły niepewność i zawodność czasów dostaw, a także wzrost cen o ponad 400%. Byliśmy zmuszeni do zdobywania podzespołów nowymi kanałami, co – oprócz astronomicznych zakresów cen – pociągnęło za sobą również ryzyko związane z jakością, skutkując koniecznością przeprowadzania dodatkowych kontroli jakości przy każdej dostawie.

Optymalizacja czasów dostawy i zrównoważone podejście do niedoboru

Od samego początku było dla nas jasne, że musimy sprostać temu wyzwaniu stosując podejście długoterminowe, które zapewniłoby również szybkie rozwiązania, spełniało wymagania naszych klientów i gwarantowało niezmienną jakość.

Aby sprostać tym potrzebom, powołaliśmy do życia interdyscyplinarny Panel Niedoborów. Celem tego panelu było monitorowanie sytuacji, podejmowanie decyzji w spawie pewnych krytycznych zamówień i przetargów, umożliwienie dodatkowej optymalizacji czasów dostawy, a także zapewnienie szybkiej i płynnej komunikacji z naszymi klientami i partnerami handlowymi.

Cele: Skrócenie czasów dostawy i zapewnienie jakości

Cel Panelu Niedoborów był jasny: utrzymać jak najkrótsze czasy dostawy bez obniżania jakości. W tym celu wprowadzono kilka rozwiązań:

Zwiększenie zapasów

Pierwszym i najbardziej oczywistym krokiem było zrobienie zapasów wszystkich podzespołów i części zamiennych. Mieliśmy w tym względzie znaczącą przewagę nad wieloma innymi dużymi przedsiębiorstwami, ponieważ utrzymujemy długotrwałe partnerstwo z naszymi dystrybutorami podzespołów elektronicznych i często współpracujemy bezpośrednio z producentami. Ponadto dużą część naszych podzespołów mechanicznych i wyposażenia dodatkowego pozyskujemy od miejscowych producentów, co do pewnego stopnia ograniczyło efekty globalnych wąskich gardeł i problemów z transportem.

Kupiliśmy podzespoły, które były niedostępne u naszych dystrybutorów, lub których czasy dostawy były dla nas za długie na innych rynkach kupna, czasami po znacznie wyższych cenach. Te podzespoły przeszły intensywne badania jakości przed użyciem ich do produkcji seryjnej, co pomogło nam zachować zdolność do dostarczania naszych produktów.

Jednocześnie zainwestowaliśmy w 21 000 m2 dodatkowej przestrzeni magazynowej, aby zwiększyć pojemność naszych magazynów.

Ocena potrzeb dla konkretnych zamówień

Pomimo zwiększenia naszych zapasów, my również odczuwaliśmy skutki niedoborów, co wymagało od nas poprawy czasów dostawy oraz oceniania i szeregowania zamówień pod względem ważności. Panel Niedoborów opracował proces, który umożliwił nam nadanie wyższego priorytetu pracom nad specjalnymi zamówieniami, na przykład w sytuacjach awaryjnych po katastrofach naturalnych, lub w przypadku zastosowań istotnych z punktu widzenia systemowego.

Nieprzerwana, przejrzysta komunikacja z klientami i partnerami handlowymi

Równie kluczowe znaczenie miała komunikacja z naszymi klientami i partnerami handlowymi odnośnie do czasów dostaw. Pozostając z nimi w bliskim kontakcie, mieliśmy możliwość zrozumienia i zareagowania na ich indywidualne potrzeby, a także zarządzania ich oczekiwaniami. Umożliwiało nam to wyznaczanie bardziej realistycznych szacunkowych dat dostawy i dotrzymywanie naszych obietnic.

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw

Oprócz szybkiego skrócenia czasów dostawy, chcieliśmy również zminimalizować potencjalne długoterminowe problemy z opóźnieniami. W tym celu przeanalizowaliśmy i zoptymalizowaliśmy procesy produkcyjne.

Specjalnemu zespołowi powierzono zadanie poszukiwania alternatyw dla podzespołów, które były trudno dostępne i proaktywnej przebudowy naszych produktów, umożliwiającej użycie innych podzespołów, przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu jakości i funkcjonalności. Do naszych produktów trafiły bardziej pospolite podzespoły. Ten krok powinien zapewnić dostępność nawet w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji na rynkach w przyszłości.

Udana normalizacja czasów dostawy

Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich zaangażowanych zespołów oraz dużym nakładom, zarówno czasu jak i środków, czasy dostawy były miarowo skracane i obecnie ponad 95% naszych produktów jest dostarczanych w tych samych ramach czasowych, co przed kryzysem – w ciągu czterech tygodni lub szybciej.

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Pokaż wszystkie artykuły wiodące

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×