Dobre wibracje –
posłuchaj swojego podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Nie wiemy, czy grupa Beach Boys przeprowadzała testy podobciążeniowego przełącznika zaczepów, pisząc linijkę „I’m pickin’ up good vibrations”. Bez względu jednak na swój potencjał muzyczny pomiar wibroakustyczny (VAM) stanowi nieocenioną pomoc przy badaniu podobciążeniowych przełączników zaczepów pod kątem oznak zużycia.

Kliknij w łącze, żeby dowiedzieć się więcej:

VAM1
 

Odkryj pomiar wibroakustyczny dla podobciążeniowych przełączników zaczepów

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ) to istotny podzespół transformatora elektroenergetycznego, który pomaga w utrzymywaniu stabilnego poziomu napięcia w sieci elektrycznej. Dostosowuje on przekładnię zwojową transformatora, która z kolei reguluje napięcie systemowe.

Pomiar wibroakustyczny (VAM) to nowe narzędzie diagnostyczne, które umożliwia rejestrację drgań powstających podczas operacji przełączania. Oznacza to, że wszystkie elementy przełączników PPZ, które generują określony poziom drgań, mogą być analizowane i oceniane. Istnieje nawet możliwość dokonania pogłębionej oceny stanu, poprzez połączenie pomiaru VAM z naszym sprawdzonym pomiarem rezystancji dynamicznej (DRM).

Najlepsze wyniki można osiągnąć, gdy odczyty VAM i DRM są porównywane z danymi referencyjnymi pochodzącymi z tej samej jednostki lub z porównywalnej jednostki siostrzanej. Sygnały VAM są uzyskiwane przy użyciu montowanych magnetycznie czujników, instalowanych na kadzi transformatora. Ta technika podłączania pozwala operatorowi na rejestrowanie sygnałów drgań, podczas gdy transformator pozostaje w eksploatacji. W efekcie potencjalne zmiany integralności mechanicznej przełącznika PPZ mogą być wykrywane wcześnie, pomiędzy cyklami przeglądów i bez przestojów. Dzięki temu pomiary VAM mogą pomóc w nadawaniu priorytetu poszczególnym jednostkom przy układaniu harmonogramu przeglądów.

Spostrzeżenia zastępcy dyrektora technicznego polskiej firmy OBRE

Paweł Molenda to członek zarządu i zastępca dyrektora technicznego polskiej firmy OBRE. Paweł zajmuje się diagnostyką transformatorów w terenie i doradztwem technicznym w zakresie transformatorów i urządzeń wysokonapięciowych. Podzielił się on z nami swoimi spostrzeżeniami powstałymi podczas użytkowania urządzeń TESTRANO 600VAM1, z których korzystał w trakcie przeglądów różnych podobciążeniowych przełączników zaczepów. Razem z Tomaszem Bednarczykiem (inżynierem ds. zastosowań w firmie OMICRON), Paweł i jego zespół przeprowadzili kilka pomiarów wibroakustycznych, aby uzyskać bardziej dogłębną wiedzę o stanie przełączników PPZ.

Jakie typowe czynności konserwacyjne wykonujesz na przełącznikach PPZ, aby się upewnić, że funkcjonują prawidłowo i wydłużyć ich okres eksploatacji?

Oceny przełączników PPZ opierają się na pomiarach DRM i kontrolach wewnętrznych wkładek przełącznika z rezystorami przejściowymi. Przyjmujemy odpowiednie procedury diagnostyczne, zależnie od liczby przełączeń PPZ. Najpierw wykonujemy pomiary oscylograficzne (DRM). Następnie organizujemy kontrolę wewnętrzną głowicy przełącznika zaczepów, sprawdzamy jakość styków głównych i pomocniczych oraz sprężyny. W końcu ponownie przeprowadzamy pomiary oscylograficzne, aby się upewnić, że urządzenie funkcjonuje prawidłowo. Dzięki tym pomiarom możemy dostosować zakres konserwacji, aby wydłużyć okres eksploatacji przełącznika PPZ.

Jakie są zalety i ograniczenia tych metod?

Pomiary stanowią pierwszy krok w ocenie stanu technicznego podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Ich zaletą jest fakt, że dostarczają szybkiej i efektywnej ekonomicznie wstępnej oceny stanu urządzenia. Jednak prawidłowa ocena podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest możliwa wyłącznie po określeniu stanu styków i mechanizmu przełącznika PPZ w drodze kontroli wewnętrznej i oględzin.

Czy pomiary na przełącznikach PPZ ułatwiają przeglądy oraz pomagają w tworzeniu harmonogramu przeglądów danej jednostki?

Zdecydowanie tak. Pomiary na przełącznikach PPZ pomagają w przewidywaniu czasu działania i napraw przełącznika zaczepów, a pomiar wibroakustyczny online stanowi szybką metodę wstępnej diagnostyki przełącznika zaczepów. Te metody pozwalają na uzyskanie szybkiej i efektywnej ekonomicznie wstępnej oceny stanu przełącznika PPZ, która może pomóc w zapobieżeniu kosztownym przestojom i naprawom w przyszłości. W niektórych przypadkach usterki wkładki przełącznika z rezystorami przejściowymi (DSI) można zdiagnozować wcześniej, pomiędzy przeglądami transformatora, a metoda wibroakustyczna może pomóc przy ocenie stanu technicznego przełącznika PPZ znacznie wcześniej, bez konieczności wycofania transformatora z eksploatacji i kosztownego przeglądu. Jeżeli metoda i analiza wyników są dopracowane, pomiary wibroakustyczne stanowią doskonałą okazję do zaplanowania przyszłej konserwacji przełącznika PPZ.

 

Nasze zalecane rozwiązania dla pomiarów wibroakustycznych


TESTRANO 600

TESTRANO 600 to pierwszy na świecie przenośny trójfazowy tester, który obsługuje wszystkie powszechnie spotykane testy elektryczne jednofazowych i trójfazowych transformatorów elektroenergetycznych i rozdzielczych.

 


VAM1

Metoda pomiaru wibroakustycznego (VAM) koncentruje się na integralności mechanicznej podobciążeniowego przełącznika zaczepów, który służy do regulowania napięcia systemowego poprzez dostosowywanie przekładni zwojowej transformatora.


Primary Test Manager™ (PTM)

Oprogramowanie Primary Test Manager™ (PTM) wspiera użytkownika podczas wykonywania testów diagnostycznych, oceny stanu i zarządzania danymi w przypadku urządzeń średniego i wysokiego napięcia, takich jak wyłączniki, maszyny wirujące, systemy uziemień, przekładniki i transformatory elektroenergetyczne, a także izolatory przepustowe i podobciążeniowe przełączniki zaczepów (PPZ).

Czy słuchałeś/-aś już najnowszego odcinka podcastu Energy Talks?

Dowiedz się, jaką rolę odgrywają drgania przy wiarygodnej ocenie stanu podobciążeniowego przełącznika zaczepów. W tym odcinku Energy Talks eksperci ds. diagnostyki VAM, dr Karsten Viereck z Maschinenfabrik Reinhausen oraz inżynier ds. zastosowań w firmie OMICRON Christoph Engelen, rozmawiają o początkach i rozwoju pomiaru wibroakustycznego, o tym jak i kiedy jest on wykonywany, w jaki sposób uzupełnia on inne metody diagnostyczne przełączników PPZ, a także w jaki sposób analizowane są dostarczane przez niego dane.

Kliknij w link i posłuchaj odcinka naszego podcastu:

Odkryj dalsze części wywiadu z Pawłem Molendą i dowiedz się więcej o pomiarze wibroakustycznym z Magazynu OMICRON:

Good Vibrations - OLTC

Galeria zdjęć:

 

 

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×