Plik SCL

Klucz do pomyślnego uruchomienia systemu sterowania stacji elektroenergetycznej (stacja Dörrenbach)


Plik SCL jest nieodłączną częścią uruchomienia, testów blokad i sygnałów oraz modernizacji w cyklu eksploatacji każdej stacji elektroenergetycznej. Czytaj dalej, aby poznać jego znaczenie podczas renowacji stacji elektroenergetycznej Dörrenbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w Niemczech. 

Klient
Stacja elektroenergetyczna w miejscowości Dörrenbach przechodzi obecnie częściową modernizację. Proces ten obejmuje

  • wymianę napowietrznej aparatury rozdzielczej 110 kV oraz średnionapięciowej aparatury rozdzielczej 29 kV stacji elektroenergetycznej;
  • przygotowanie obiektu na przyszłość poprzez unowocześnienie technologii zabezpieczeń oraz systemu sterowania stacji wg normy IEC 61850.
  •  

Firma OMICRON wspiera spółkę Pfalzwerke Netz AG we wdrażaniu systemu spełniającego wymagania normy IEC 61850 oraz pomaga w testach i uruchomieniu technologii sterowania w stacji Dörrenbach.

Dlaczego OMICRON?
Firma Pfalzwerke Netz AG wybrała rozwiązanie testowe StationScout firmy OMICRON do uruchomienia systemu sterowania stacji oraz testów blokad polowych i systemowych. Było to podyktowane przede wszystkim możliwością zautomatyzowanego testowania blokad i sygnałów.

Do przygotowania i realizacji testów wymagane były nie tylko lista sygnałów i specyfikacje blokad, ale też plik Substation Configuration Language, w skrócie SCL lub SCD. Jest to kluczowy element konfiguracji IEC61850. Na podstawie pliku SCL StationScout jest w stanie zobrazować sygnały i sprawdzić je z rzeczywistymi urządzeniami.

Czym jest plik SCL?

Zazwyczaj dostarcza go integrator systemów lub producent systemu sterowania stacją elektroenergetyczną. Jeśli informacje w pliku SCL są niekompletne lub wybrakowane, narzędzia takie jak OpenSCD mogą pomóc w ich uzupełnieniu.

W przypadku stacji Dörrenbach do automatyzacji i normalizacji sekwencji testowych stworzyliśmy odpowiednie scenariusze testów blokad i sygnałów w StationScout. Następnie scenariusze stworzone w StationScout zostały wykonane i ocenione, a wyniki udokumentowano w szczegółowych raportach z testów.

Trwające wdrożenie rozwiązania StationScout

Rozwiązanie StationScout będzie wymagane również na kolejnych etapach testów w stacji Dörrenbach. Posłuży jako narzędzie testowe podczas ogólnego uruchomienia i późniejszego odbioru technicznego. Na stronie produktu można przeczytać także o innych zaletach StationScout firmy OMICRON: 

Poznaj StationScout

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×