20 lat technologii MPD

stycznia 15, 2020

Dwie dekady innowacji na polu testowania wyładowań niezupełnych

Gdy technologia MPD została włączona do portfolio firmy OMICRON w 2006 roku, było to już sprawdzone na rynku rozwiązanie dla pomiarów i analiz wyładowań niezupełnych (wnz). Rozwój innowacyjnej technologii MPD, którą znamy dziś, rozpoczął się 20 lat temu. Zapytaliśmy pierwszych konstruktorów MPD – Caspara Steineke, Haralda Emanuela i Burkharda Daniela – o historię technologii MPD w kontekście testów wnz.

Pierwsza technologia tego rodzaju

Caspar Steineke: „Wszystko zaczęło się od zapytań naszych klientów z zakładów elektroenergetycznych, o coś więcej, niż było wówczas dostępne w obszarze terenowej diagnostyki wnz. Na początku zaproszono nas do udziału w przekazaniu do eksploatacji pierwszego w historii systemu kabli elektroenergetycznych XLPE 400 kV. Naszym zadaniem było wymyślenie sposobu na wykonanie synchronicznych pomiarów wnz na wielu złączach kablowych, oddalonych od siebie o kilka kilometrów. Opracowane przez nas rozwiązanie dla synchronicznych wielokanałowych pomiarów wnz było pierwszym rozwiązaniem tego rodzaju w branży i tak rozpoczęła się historia MPD”.

Harald Emanuel: „Inną motywacją dla stworzenia technologii MPD były pomiary wnz na dużych silnikach w elektrowniach jądrowych. Silniki te znajdowały się w strefie radioaktywnej, do której dostęp był zabroniony, za wyjątkiem cyklicznej konserwacji, która odbywała się co trzy lata. Zostaliśmy poproszeni o wymyślenie rozwiązania dla pomiarów wnz, które mogłyby być kalibrowane raz na trzy lata, jednocześnie zapewniając powtarzalność pomiarów pomiędzy kalibracjami. Nasz system był pierwszym, który oferował ten poziom powtarzalności pomiarów wyładowań niezupełnych”.

Innowacje napędzane informacjami zwrotnymi od klientów

Caspar Steineke: „Nasza wczesna baza klientów okazała się niezwykle pomocna w dostarczaniu nam informacji zwrotnych na temat zastosowań pomiarów wnz oraz funkcji, które były potrzebne naszym klientom. Wszystkie te życzenia włączyliśmy do rozwiązania, które stało się systemem MPD 540 – pierwszą oficjalną wersją urządzenia MPD dostępną w masowej sprzedaży, wprowadzoną na rynek w 2003 roku. Od tamtej pory zawsze prosimy klientów o dzielenie się doświadczeniami z pracy z urządzeniem oraz życzeniami odnośnie dodatkowych funkcji sprzętowych i programowych. Te informacje zwrotne zaowocowały powstaniem drugiej generacji technologii MPD, w tym oferowanych przez nas obecnie systemów MPD 500 i MPD 600”.

Wiele nowatorskich cech

Burkhard Daniel: „Do nowatorskich cech MPD, opracowanych na przestrzeni lat, umożliwiających wysoce czułe i rzetelne testy wnz, należą złącza światłowodowe podzespołów zapewniające bezpieczeństwo obsługi i zmniejszenie poziomu zakłóceń związanych z połączeniami; rejestracja danych wnz pozyskanych w terenie do odtworzenia i analizy po powrocie do biura; zaawansowane metody eliminacji zakłóceń pomiaru w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń umożliwiające bardzo precyzyjną analizę wnz. Te cechy stanowią podstawę technologii MPD i stale czynią ją wiodącym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Przez cały czas rozwijamy i doskonalimy technologię MPD, aby dostosowywać ją do coraz szerszego wachlarza zastosowań pomiarów wnz”.

Zobacz grafikę poświęconą historii technologii MPD.

Znaczenie testów wnz

Usterki izolacji to jedna z głównych przyczyn uszkodzeń i awarii urządzeń elektrycznych. Dlatego też jest kwestią kluczową, aby weryfikować stan izolacji na przestrzeni cyklu życia urządzeń. Wyładowania niezupełne (wnz) są zarówno jedną z głównych przyczyn, jak i bardzo wiarygodnym wskaźnikiem powstawania uszkodzeń izolacji w urządzeniach elektrycznych. Regularne pomiary wnz pozwalają na wykrywanie i analizowanie aktywności wyładowań niezupełnych w systemach izolacji, co pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia awarii i odpowiednie zaplanowanie prac serwisowych, zanim się pojawią większe uszkodzenia i zniszczenia.

Więcej informacji

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×