ADMO 6.00 i InSight 3.00 są dostępne

sierpnia 31, 2021

ADMO to profesjonalne oprogramowanie do zarządzania konfiguracją stacji. Aplikacja InSight służy do wyświetlania i analizowania danych dotyczących urządzeń i konserwacji pochodzących z bazy danych ADMO. Wraz z bieżącą wersją oprogramowania ADMO dodano dwa rozszerzenia – ADMO Projects oraz ADMO Box:

ADMO Projects wspiera związaną z projektami obsługę parametrów urządzeń IED i plików komunikacji. Za pomocą ADMO Projects można w łatwy i czytelny sposób wizualizować wszystkie zmiany dokonane w projekcie (kto, co, kiedy i jak). Ponadto, dzięki temu rozszerzeniu użytkownik może mieć pewność, że wszystkie dokumenty i dane są zawsze dostępne i spójne.

ADMO Box ułatwia współpracę z usługodawcami zewnętrznymi, umożliwiając wymianę dużych ilości danych i informacji. Za pomocą rozszerzenia ADMO Box operator systemu może dostarczyć wymagane dokumenty operatorowi usługi. Usługodawca otrzymuje zatem centralną pulę informacji, w której może również dokumentować swoją pracę. Zestaw danych jest następnie na powrót odsyłany do klienta i ponownie synchronizowany z bazą danych ADMO, więc stan i historia są zawsze widoczne.

Dalsze funkcje i ulepszenia wprowadzone wraz z wersją oprogramowania ADMO 6.00

  • Uproszczony przebieg pracy: Inicjacja aktualizacji firmware’u wszystkich urządzeń pochodzących od tego samego producenta możliwa w jednym kroku
  • Rozszerzony interfejs programowania aplikacji umożliwiający lepszą interoperacyjność i wzajemną wymienność ustawień parametrów oraz wymianę danych firmware’u
  • Usprawnienia interfejsu użytkownika
  • Obsługa języka słowackiego
  •  

Dalsze funkcje i ulepszenia wprowadzone wraz z wersją aplikacji InSight 3.00

  • Znacząco poprawiona wydajność zarządzania stale rosnącymi, dużymi i złożonymi zasobami danych z bazy danych ADMO
  • Obsługa wszystkich języków oprogramowania ADMO
  • Widżet danych niestandardowych służący do wizualizowania, analizowania i udostępniania powiązanych z konkretnym klientem danych z oprogramowania ADMO
  • Usługa powiadomień e-mail zrefaktorowana pod kątem dostępnej na żądanie i ograniczonej czasowo aktywności w tle
  •  

Pobierz nową wersję

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×