Automatyczne testowanie blokad i komunikacji SCADA ze StationScout 2.00

września 13, 2021

Testowanie logiki blokad i podobnych logik w urządzeniach IED odgrywa ważną rolę podczas fabrycznych i odbiorczych testów akceptacyjnych (FAT/SAT). Aby przyspieszyć proces testowania logiki blokad, StationScout umożliwia użytkownikowi definiowanie własnych scenariuszy testowych, zawierających oczekiwane wyniki, podczas prac przygotowawczych przeprowadzanych w biurze, a następnie realizację tych scenariuszy na właściwym systemie, z wykorzystaniem zautomatyzowanego wykonywania poleceń sterowania i automatycznej oceny. Oceny obejmują sprawdzanie wartości z węzłów logicznych, takich jak CILO, wydawanie poleceń przełączania, a także sprawdzanie odpowiedzi na polecenia oraz stanu łącznika.

Kolejnym kluczowym krokiem podczas testowania systemu SAS jest weryfikacja, że wszystkie sygnały z listy sygnałów są poprawnie odbierane i wyświetlane we wszystkich punktach docelowych. Dzięki swoim funkcjom symulacji, StationScout może w szczególnie wysokim stopniu przyspieszyć fabryczne testy akceptacyjne, w których dostępne są tylko niektóre elementy systemu SAS. W celu szybkiego utworzenia testów sygnałów, możesz zaimportować sygnały bezpośrednio ze swojej listy sygnałów, a następnie pozwolić oprogramowaniu StationScout na utworzenie kroków testowych dla stanów łączników i jednobitowych sygnałów stanu. 

Kroki testowe dla pomiarów można później dodać ręcznie. Takie plany testów można również ponownie wykorzystywać podczas testów SAT w celu wizualizacji i oceny przepływu sygnałów zgodnych z IEC 61850.Na etapie prac inżynierskich oraz podczas testów FAT/SAT, konfiguracje urządzeń IED najprawdopodobniej będą uzupełniane i dostosowywane, co oznacza również, że plik SCL będzie aktualizowany. StationScout pozwala na ponowne importowanie pojedynczych urządzeń IED lub całej konfiguracji stacji ze zaktualizowanego pliku SCL, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących scenariuszy testowych i niestandardowych nazw sygnałów.

Uwzględniliśmy również Wasze opinie przy wdrażaniu dalszych optymalizacji i wprowadzaniu poprawek. Na przykład, poprawiona została obsługa dużych raportów z testów.

Pobierz bezpłatnie najnowszą aktualizację StationScout.

Zaktualizuj StationScout teraz!

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×