Zautomatyzowane testowanie blokad i komunikacji SCADA za pomocą StationScout 2.10

maja 6, 2022

Testowanie logiki blokad i podobnych logik w urządzeniach IED odgrywa ważną rolę podczas fabrycznych i odbiorczych testów akceptacyjnych (FAT/SAT). Aby przyspieszyć proces testowania logiki blokad, StationScout umożliwia użytkownikowi definiowanie własnych scenariuszy testowych, zawierających oczekiwane wyniki, podczas prac przygotowawczych przeprowadzanych w biurze, a następnie realizację tych scenariuszy na właściwym systemie, z wykorzystaniem zautomatyzowanego wykonywania poleceń sterowania i automatycznej oceny. Oceny obejmują sprawdzanie wartości z węzłów logicznych, takich jak CILO, wydawanie poleceń przełączania, a także sprawdzanie odpowiedzi na polecenia oraz stanu łącznika.

Kolejnym kluczowym krokiem podczas testowania systemu SAS jest weryfikacja, że wszystkie sygnały z listy sygnałów są poprawnie odbierane i wyświetlane we wszystkich punktach docelowych. Dzięki swoim funkcjom symulacji, StationScout może w szczególnie wysokim stopniu przyspieszyć fabryczne testy akceptacyjne, w których dostępne są tylko niektóre elementy systemu SAS. W celu szybkiego utworzenia testów sygnałów, możesz zaimportować sygnały bezpośrednio ze swojej listy sygnałów, a następnie pozwolić oprogramowaniu StationScout na utworzenie kroków testowych dla stanów łączników i jednobitowych sygnałów stanu. 

Kroki testowe dla pomiarów można później dodać ręcznie. Takie plany testów można również ponownie wykorzystywać podczas testów SAT w celu wizualizacji i oceny przepływu sygnałów zgodnych z IEC 61850.Na etapie prac inżynierskich oraz podczas testów FAT/SAT, konfiguracje urządzeń IED najprawdopodobniej będą uzupełniane i dostosowywane, co oznacza również, że plik SCL będzie aktualizowany. StationScout pozwala na ponowne importowanie pojedynczych urządzeń IED lub całej konfiguracji stacji ze zaktualizowanego pliku SCL, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących scenariuszy testowych i niestandardowych nazw sygnałów.

Uwzględniliśmy również Państwa opinie i uwagi, w przygotowaniu kolejnych usprawnień i poprawek błędów. Schemat stacji można teraz dostosować. Obsługiwanych jest kilka stref czasowych, ulepszono obsługę scenariuszy testowych.

Pobierz bezpłatnie najnowszą aktualizację StationScout.

Zaktualizuj StationScout teraz!

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×