Czy Twoje urządzenie do testowania wyłączników to potrafi?

maja 7, 2021

Łatwe testowanie wyłączników na wszystkich poziomach napięcia


Ponad 1000 klientów na pięciu kontynentach cieszy się licznymi korzyściami ze stosowania testerów CIBANO 500. Urządzenie umożliwia skuteczne wykonywanie wszystkich istotnych pomiarów wyłączników, takich jak pomiary czasów zadziałania, statycznej i dynamicznej rezystancji styku, przesuwu, prądu cewki, prądu silnika – dla wyłączników na wszystkich poziomach napięcia. Szerokie możliwości testera, a także skuteczność wykorzystywanych przez niego metod testowych umożliwiających badanie wyłączników wysokiego napięcia, są powszechnie znane. Co więcej, ze swoim wewnętrznym źródłem napięcia/prądu, urządzenie może również weryfikować działanie wyłącznika w szczególnych warunkach, takich jak przepięcie, obniżenie napięcia lub niski poziom zasilania DC.

W tym artykule pokażemy, co tester CIBANO 500 może zrobić dla Ciebie w zakresie testów wyłączników średniego i niskiego napięcia, czego nie potrafią inne urządzenia. CIBANO 500 to urządzenie, które umożliwia wygodne testowanie wyłączników bez cewki załączania i weryfikację funkcji wyzwalania podnapięciowego lub nadprądowego w wyłącznikach.

 

Test wyzwalacza podnapięciowego z wykorzystaniem urządzenia CIBANO 500 umożliwia określenie wartości napięcia, przy której cewka podnapięciowa wyzwala wyłącznik. Dzięki wbudowanemu wewnętrznemu źródłu napięcia testera CIBANO 500 przeprowadzenie tego badania jest bardzo proste. CIBANO 500 rozpoczyna test przy wyłączniku w pozycji otwartej, zasilając cewkę podnapięciową jej napięciem znamionowym. Następnie tester zamyka wyłącznik i zaczyna stopniowo obniżać napięcie zasilania doprowadzane do cewki podnapięciowej, aż do momentu zadziałania wyłącznika.

Tak jak w przypadku badania minimalnego pobudzenia, w teście wyzwalacza nadprądowego wykorzystywane jest wewnętrzne źródło testera CIBANO 500. Skonfigurowany jako źródło prądu, tester CIBANO 500 może wytworzyć wewnętrznie ciąg impulsów o narastającej amplitudzie i podnosić ją, aż cewka nadprądowa wyzwoli wyłącznik.

Dzięki utworzeniu dłuższego testu czasów zadziałania w celu zapewnienia czasu niezbędnego na ręczne zamknięcie wyłącznika, istnieje możliwość pomiaru stanu styków głównych i ich przesuwu. Przy pomiarze czasów zadziałania w oparciu o ruch, punkt zerowy jest następnie przenoszony na początek krzywej przesuwu, co umożliwia wykorzystanie go w czasie jako odniesienia dla obliczeń czasu zamykania.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×