Dostępna wersja V2.20 oprogramowania COMPANO 100

października 2, 2019

Aktualizacja oprogramowania urządzenia COMPANO 100 do wersji 2.20 jest dostępna do pobrania bezpłatnie w Portalu Użytkownika. Aktualizacja zapewnia następujące nowe funkcje:

• Tryb AUX DC dla wyjścia V OUT: Wyjście napięciowe V OUT może być teraz używane jako dedykowane źródło zasilania DC dla urządzeń. Pozwala to, na przykład, na zasilanie zabezpieczeń (do 500 mA / 45 W) nawet poza programem trwającego testu, w celu dostosowania nastaw przekaźnika lub odczytania wyników.

• Ładowanie i zapisywanie profili konfiguracji w pamięci USB: Profile konfiguracji można teraz przechowywać na zewnętrznej pamięci USB, w przejrzystym układzie, w celu przenoszenia ich, na przykład, do innego urządzenia COMPANO 100. Dzięki temu sekwencje FLEX mogą być przygotowywane centralnie, do testowania określonych funkcji przekaźników, a następnie rozprowadzane do zespołów serwisowych posiadających urządzenia COMPANO 100.

• Dalsze ulepszenia oprogramowania

  • Większe rozdrobnienie częstotliwości w funkcji narastania, rozszerzające możliwości testowania przekaźników częstotliwości.
  • Wyższa rozdzielczość prądu przy niskich natężeniach w zakresie 20 A umożliwia bezpośrednie testowanie przekaźników ziemnozwarciowych.
  • Kąty fazowe nie są już ograniczone do wartości +/-180°. Ułatwia to testowanie przekaźników kierunkowych.
  •  

pobierz nową wersję

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×