Idealna fala - TWX1

marca 31, 2020

Aby złapać idealną falę, surfer potrzebuje nie tylko doświadczenia, ale i znakomitego wyczucia czasu, gdy znajdzie się w wodzie. Ta sytuacja jest bardzo podobna do lokalizowania fal wędrujących wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych – ponieważ rozchodzą się niemal z prędkością światła, kluczowa jest dokładna synchronizacja czasu w zakresie nanosekund. Dla zapewnienia prawidłowego lokalizowania zwarć i w razie potrzeby, zadziałania przekaźników z kryterium fali wędrującej, niezbędne jest testowanie układu zabezpieczeń z taką samą dokładnością.

Dzięki przystawce TWX1 można sprawdzić działanie zabezpieczeń i lokalizatorów zwarć, posługując się precyzyjnie wygenerowanymi falami wędrującymi.

Więcej informacji o pozostałych zaletach i ułatwieniach, jakie oferuje przystawka TWX1 do testera CMC podczas wykonywania testów:
 

Strona produktu TWX1

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×