Jak można poprawić jakość i wydajność testów serwisowych?

października 2, 2019

W dziedzinie tworzenia oprogramowania, testy regresyjne odnoszą się do powtarzania scenariuszy testowych. Praktyka ta ma na celu sprawdzanie, czy modyfikacje modułów oprogramowania, które zostało już przetestowane, nie prowadzą do pojawienia się nowych błędów. To podejście można zastosować z dobrym skutkiem w technice zabezpieczeń. Coraz częściej pojawiają się takie modyfikacje, które mają wpływ na wszystkie elementy stacji. Typowe przypadki obejmują zmiany topologii sieci, dostosowywanie parametrów, częste aktualizacje oprogramowania firmware, krótsze czasy życia urządzeń IED lub po prostu nieprawidłowe działanie urządzenia.

Niniejszy artykuł techniczny szczegółowo opisuje metodę testu regresyjnego w środowisku stacji. Korzystając z tego podejścia, można poprawić jakość testu, jednocześnie skracając czas jego trwania. Ponadto dokumentacja tworzona przy testach tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do wydawania świadectw badania i zarządzania wiedzą w obrębie przedsiębiorstwa.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×