Jest dostępna wersja 4.60 oprogramowania PTM

czerwca 2, 2020

Oprogramowanie Primary Test Manager (PTM) wspiera przeprowadzanie testów diagnostycznych wyłączników, przekładników napięciowych i prądowych, maszyn wirujących, systemów uziemienia, transformatorów elektroenergetycznych i dodatkowego sprzętu, takiego jak izolatory przepustowe i podobciążeniowe przełączniki zaczepów (OLTC).

Oprogramowanie prowadzi operatora przez proces testowania, używając całościowych procedur testowych i szczegółowych schematów połączeń. Testy mogą być automatycznie oceniane zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEEE oraz IEC. Oprogramowanie PTM zapewnia również bogate funkcje raportowania, takie jak zindywidualizowane raporty dla poszczególnych testowanych obiektów, wyników testów i ocen.
 

Ogólne ulepszenia i nowe funkcje

 • Funkcja QuickTest umożliwia dowolną konfigurację zindywidualizowanych testów z testerem CPC 100
 • Funkcja Inspection Test przeznaczona do kontroli wizualnej, włącznie z testami wykonywanymi za pomocą urządzeń mobilnych z oprogramowaniem PTMate 1.80 (wypróbuj z licencją próbną)
 • Funkcje analizy i transferu danych dla użytkowników sieciowych DataSync
 • Program DeviceLink dla urządzeń CPC 100, CIBANO 500 i TESTRANO 600
 • Import plików Doble dla dodatkowych urządzeń 
 •  

Nowa funkcja testowanie transformatorów mocy z zastosowaniem testera TESTRANO 600

 • Testy reaktancji rozproszenia i impedancji zwarcia mogą być teraz wykonywane automatycznie, bez potrzeby ręcznego generowania zwarcia.
 • W pomiarze rezystancji uzwojeń transformatora jest teraz wyraźnie wskazywane, pomiędzy którymi zaciskami został wykonany pomiar.
 • Funkcja QuickTest wykonuje selektywne częstotliwościowo pomiary AC w oparciu o częstotliwość wyjściową.
 •  

Nowa funkcja testowania wyłączników z testerem CIBANO 500

 • Pomiar rezystancji styków obsługuje metodę pomiaru z uziemieniem po obu stronach
 • Dodano obsługę czujnika drgań i czujnika uniwersalnego dla urządzenia TN3
 • Poprawiono funkcję tworzenia raportów niestandardowych z modułem Report Designer dla programu MS Excel
 •  

Nowa funkcja testowania systemów uziemienia

 • Udostępnianie lokalizacji GPS ze smartfona za pośrednictwem aplikacji PTMate 1.80
 •  

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania PTM dla testerów CPC 100/80, TESTRANO 600, CIBANO 500, DIRANA, FRANEO 800 lub HGT1 z Portalu użytkownika (tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

UZYSKAĆ NOWĄ WERSJĘ​​​​​​​

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×