Jest dostępna wersja 4.70 oprogramowania PTM

listopada 18, 2020

Oprogramowanie Primary Test Manager (PTM) wspiera przeprowadzanie testów diagnostycznych wyłączników, przekładników napięciowych i prądowych, maszyn wirujących, systemów uziemienia, transformatorów elektroenergetycznych i dodatkowego sprzętu, takiego jak izolatory przepustowe i podobciążeniowe przełączniki zaczepów (OLTC).

Oprogramowanie prowadzi operatora przez proces testowania, używając całościowych procedur testowych i szczegółowych schematów połączeń. Testy mogą być automatycznie oceniane zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEEE oraz IEC. Oprogramowanie PTM zapewnia również bogate funkcje raportowania, takie jak zindywidualizowane raporty dla poszczególnych testowanych obiektów, wyników testów i ocen.
 

Ogólne ulepszenia i nowe funkcje

 • Obsługa języka włoskiego w PTM
 • Wprowadzenie pakietów instrukcji dla poszczególnych języków do pobrania w strefie klienta
 • Test inspekcji: ulepszone funkcje generowania szablonów inspekcji
 • Quick test dla CPC 100: Dodano ustawienia i czasy wyzwalania do raportu PDF / Word i eksportu Excel
 •  

Nowa funkcja testowania niedoskonałości elektromagnetycznych rdzenia za pomocą testera CPC 100

 • Test niedoskonałości elektromagnetycznej jest wykonywany w celu wykrycia problemów międzywarstwowych rdzenia stojana, które mogą powodować przegrzewanie i uszkodzenie
 • Półautomatyczne skanowanie rdzenia stojana
 • Pomiar i wzbudzanie w jednym rozwiązaniu sterowanym przez PTM i CPC 100
 • Automatyczne obliczanie wzbudzenia stojana
 • Sporządzanie raportów zawierających wyniki, wykresy i mapę termiczną
 • Łatwy do przedłużenia przewód wzbudzający umożliwiający dostosowanie się do wymagań konkretnego pomiaru
 • Sterowanie testem ELCID bezpośrednio ze smartfona za pomocą PTMate 1.90
 •  

Nowe funkcje testowania rozdzielnic testera CIBANO 500

 • Nowy test wyzwalacza podnapięciowego, który określa napięcie powodujące wyzwolenie wyłącznika przez cewkę podnapięciową.
 • Test wyzwalacza nadprądowego określa prąd potrzebny do wyzwolenia wyłącznika przez wyzwalacz nadprądowy.
 • Nowy pomiar czasu na podstawie ruchu jest oparty na punkcie początkowym ruchu (mierzonym za pomocą przystawki TN3).
 • Rozszerzono funkcje raportów niestandardowych dla CIBANO 500.
 •  

Nowa funkcja testowania transformatorów mocy z zastosowaniem testera TESTRANO 600

 • Dynamiczny ogranicznik napięcia umożliwia testowanie rezystancji uzwojenia wtórnego lub przeprowadzanie pomiarów rezystancji dynamicznej i zapewnia osiągnięcie żądanych prądów testowych.
 • Kontrola grupy połączeń prowadzi do znacznie wyższego współczynnika rozpoznawania w przypadku wykrycia nieobsługiwanej grupy połączeń.
 • Ulepszone schematy połączeń dla testów TD, które podkreślają wymagane połączenia uziemienia mające zapobiec błędom pomiarowym.
 •  

Nowa funkcja testowania systemów uziemienia

 • Dla impedancji uziemienia oraz napięcia krokowego i dotykowego można teraz przygotować punkty testowe bez wychodzenia z biura za pomocą opcji Dodaj na karcie Przegląd.
 •  

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania PTM dla testerów CPC 100/80, TESTRANO 600, CIBANO 500, DIRANA, FRANEO 800 lub HGT1 z Portalu użytkownika (tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

UZYSKAĆ NOWĄ WERSJĘ

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×