Jest dostępna wersja 4.80 oprogramowania PTM

maja 10, 2021

Oprogramowanie Primary Test Manager (PTM) wspiera przeprowadzanie testów diagnostycznych wyłączników, przekładników napięciowych i prądowych, maszyn wirujących, systemów uziemienia, transformatorów elektroenergetycznych i dodatkowego sprzętu, takiego jak izolatory przepustowe i podobciążeniowe przełączniki zaczepów (OLTC).

Oprogramowanie prowadzi operatora przez proces testowania, używając całościowych procedur testowych i szczegółowych schematów połączeń. Testy mogą być automatycznie oceniane zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEEE oraz IEC. Oprogramowanie PTM zapewnia również bogate funkcje raportowania, takie jak zindywidualizowane raporty dla poszczególnych testowanych obiektów, wyników testów i ocen.
 

Ulepszenia i nowe funkcje w oprogramowaniu PTM 4.80

Witryna DataSync – DSM

 • Główny pulpit nawigacyjny ma nowe filtry uwzględniające rodzaj i typ urządzenia, wartość napięcia i parametr „nie testowano od”
 • Nowy pulpit nawigacyjny zawierający informacje o stanie urządzenia ze szczegółami dla stanu przebadania podzespołów transformatora i wyłącznika
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy dostępie do danych
 •  

Ogólne ulepszenia dla testera CPC 100

 • Ocena ręczna dla testu Quick w oprogramowaniu PTM, wykonywanego za pomocą testera CPC
 • Karta ogólna do przeglądania instrukcji obsługi na stronie startowej CPC
 • Instrukcja dotycząca rezonansu średniego napięcia
 •  

Ogólne ulepszenia dla testera TESTRANO 600

 • Poprawiona obsługa urządzenia CP TD12 / TD 15 umożliwiająca pomiary bardzo małych pojemności
 •  

Testowanie maszyn wirujących

 • Obsługa oprogramowania MPD Suite i testera MPD 800 w zakresie pomiarów wyładowań niezupełnych
 • Dodano szerokość pasma filtra dla oprogramowania MPD Suite w celu poprawy przejrzystości
 • Pomiary na rdzeniu stojana: dodano nowe okienko dla trybu ręcznego
 •  

Testowanie przekładników

 • Czas pomiaru wzbudzenia PP zmniejszony o 2/3 przy wyłączonym tłumieniu zakłóceń
 •  

Testowanie systemów uziemień

 • Blokowanie podawanych prądów po wykonaniu pomiaru w pierwszym punkcie pomiarowym
 •  

Ulepszenia i nowe funkcje w oprogramowaniu PTMate 1.90

 • Obsługa trybu ręcznego pomiarów na rdzeniu stojana
 •  

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania PTM dla testerów CPC 100/80, TESTRANO 600, CIBANO 500, DIRANA lub FRANEO 800 z Portalu użytkownika (tylko dla zarejestrowanych użytkowników).


UZYSKAĆ NOWĄ WERSJĘ

Więcej informacji o najnowszej wersji PTM można znaleźć w filmie „Co nowego”.

Content cannot be displayed as the plugin requires cookies to be executed.
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×