Ocena ryzyka awarii w maszynach wirujących

maja 29, 2020

Niezawodność i dyspozycyjność elektrycznych maszyn wirujących jest bardzo ważna w procesie wytwarzania energii i w zastosowaniach przemysłowych.

Zapobieganie awariom maszyn

Na uszkodzenia silników i generatorów mają wpływ czynniki obciążenia cieplnego, elektrycznego i mechanicznego w czasie. Dla precyzyjnego oszacowania ryzyka awarii kluczowe jest posiadanie dokładnych, aktualnych informacji o stanie podzespołów maszyny, pozwalających na skuteczne zaplanowanie ich konserwacji lub wymiany.

Stan maszyny ocenia się podczas różnych testów elektrycznych

W celu zwiększenia niezawodności elektrycznych maszyn wirujących, zapobiegania przedwczesnym awariom i wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji, można wykonywać różne testy elektryczne przy odłączonym zasilaniu, na przestrzeni całego cyklu życiowego danej maszyny. Te testy diagnostyczne, do których zaliczają się pomiary pojemności, współczynnika strat, wytrzymałości napięciowej, wyładowań niezupełnych i impedancji, obok innych kluczowych testów, takich jak badania niedoskonałości elektromagnetycznych rdzeni stojanów, są wykonywane w celu dokładnej oceny stanu maszyny.

Zalecane narzędzia diagnostyczne

Oferujemy rozwiązania z zakresu testów porównawczych i monitoringu, które umożliwiają skuteczną ocenę stanu elektrycznych maszyn wirujących.

Więcej informacji

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×