Oszczędność czasu podczas fabrycznych testów akceptacyjnych zgodnych z IEC 61850

października 4, 2021

Dostawca energii, przedsiębiorstwo Stadtwerke Kempen GmbH (Niemcy), chciał nie tylko spełnić najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa, budując nową stację średniego napięcia 10 kV, ale również przygotować się na wszystkie dające się przewidzieć warunki pracy, które mogą się pojawić w przyszłości. W celu spełnienia tych wymagań podjęto decyzję na korzyść nowoczesnej cyfrowej komunikacji stacyjnej, zgodnej z IEC 61850.

Przystępując do prac nad tym projektem, specjaliści z przedsiębiorstwa Stadtwerke nie mieli odpowiedniej wiedzy niezbędnej do skonfigurowania takiego systemu, więc skontaktowano się z firmą OMICRON w celu uzyskania wsparcia przy realizacji projektu, a także przy przeprowadzaniu następującego po jego ukończeniu testu uruchomieniowego. W przypadku testów zgodnych z IEC 61850 wykorzystano rozwiązanie StationScout. Dwóch pracowników przedsiębiorstwa komunalnego zostało przeszkolonych w zakresie obsługi tego systemu. Następnie wspólnie przeprowadzono rzeczywiste testy akceptacyjne pod kierownictwem firmy OMICRON.

O naszej współpracy rozmawiamy z Reinhardem Bretzke, kierownikiem działu ds. zasilania energią i osobą odpowiedzialną za realizację projektu w Stadtwerke Kempen.

Panie Bretzke, przedsiębiorstwo Stadtwerke Kempen zaangażowało firmę OMICRON w realizację tego projektu na bardzo wczesnym etapie – jakie były powody tej decyzji?

Na początku po prostu brakowało nam doświadczenia z technologią i poszukiwaliśmy kompetentnego partnera. Z pomocą firmy OMICRON przygotowanie wymaganego pliku SCD (ang. System Configuration Description – opis konfiguracji systemu), zgodnego z normą IEC, który ponadto umożliwia zastosowanie rozwiązania testowego StationScout, nie było trudne. Zaletą takiego trybu pracy było to, że koordynację i strukturę wynikowego pliku SCD dla powstającego całkowitego systemu mogliśmy od samego początku omawiać z producentem zabezpieczeń, który również dokonywał parametryzacji zgodnie z IEC 61850.

Aby przekazać nową stację do eksploatacji w możliwie najbardziej bezproblemowym stanie, przeprowadzono wcześniej fabryczny test akceptacyjny (FAT). Co wykazał ten test?

Podczas fabrycznych testów akceptacyjnych (FAT) przeprowadzonych na początku Lipca 2021 rok w zakładzie producenta systemów stacyjnych, po raz pierwszy przetestowano parametryzację całego systemu za pomocą urządzenia StationScout. Wszystkie warunki blokad i sekwencje testowe dla urządzenia StationScout zostały przygotowane przez firmę OMICRON – w przypadku specyfikacji logiki blokad dla każdego rodzaju pola istniała standardowa sekwencja testowa. Dodatkowo, firma OMICRON dodała do pliku SCD aparaturę pierwotną rozdzielnicy  nowej stacji, aby uzyskać lepszy ogląd całego obiektu. Urządzenie StationScout mogło zatem szybko zidentyfikować, w których miejscach były potrzebne dodatkowe działania w związku z parametryzacją IEC 61850. Korzystając z rozwiązania StationScout, można było bardzo łatwo i automatycznie sprawdzić wszystkie warunki blokowania kompletnego systemu, który dopiero powstawał.

Jakie były punkty krytyczne podczas fabrycznego testu akceptacyjnego?

Bardzo wiele uwagi poświęcono testowaniu blokowania wstecznego: używając testera CMC, wygenerowano wszystkie możliwe zwarcia sieciowe dla zabezpieczenia pola liniowego i przetestowano reakcję zabezpieczenia szyny zbiorczej – oczekiwano wydłużenia czasu zadziałania zabezpieczenia szyn w przypadku pobudzenia zabezpieczenia w polu liniowym w kierunku do przodu. Sygnał blokowania wstecznego, który jest wysyłany do zabezpieczeń w polach poprzez komunikację GOOSE, był reprezentowany przez urządzenie StationScout. Czasy zadziałania zmierzono za pomocą testera CMC. Dzięki temu było możliwe pełne przetestowanie złożonego zakresu funkcji blokowania wstecznego całego systemu.

Jakie są Pańskie bieżące wnioski odnośnie do obecnego stanu projektu?

Tester StationScout daje nam możliwość pełnego, wszechstronnego testowania naszego powstającego systemu, bez konieczności fizycznego przebywania na stacji. Dysponując dobrym wyczuciem i szerszą wiedzą dotyczącą funkcji i zachowania systemu, oczekujemy udanego testu końcowego ukończonego obiektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z oszczędności czasu, którą zapewni nam technologia testów firmy OMICRON, zarówno podczas fabrycznych testów akceptacyjnych, jak i później, podczas testów w samym obiekcie. Na potrzeby przyszłej diagnostyki środowiska IEC 61850, urządzenie StationScout będzie mieć swoje stałe miejsce na regale w nowej stacji – tuż obok systemu wykrywania włamań (IDS) StationGuard firmy OMICRON.

ODKRYJ StationScout

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×