Pomiary wyłączników mocy zainstalowanych w zamkniętych rozdzielnicach

czerwca 13, 2022

Poznaj możliwości pomiaru wyłączników zainstalowanych np. wewnątrz rozdzielnicy GIS.


Bazując na wynikach pomiarów z rzeczywistego obiektu przedstawiono i omówiono możliwe do napotkania wyzwania techniczne podczas badań wyłączników zainstalowanych w rozdzielnicach GIS. Zaprezentowano metody przeprowadzenia prób przy wyłączniku jedno- i dwu-stronnie uziemionym. Ostatecznie na bazie przykładów wskazano wpływ przeprowadzonych pomiarów wyłącznika na późniejszą poprawność działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
 

Przeczytaj artykuł

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×