Pomiary wyładowań niezupełnych na obiekcie oraz ich lokalizacja w transformatorze mocy

kwietnia 1, 2021

Transformatory mocy to kluczowe elementy sieci elektroenergetycznej, które podczas pracy poddawane są różnym obciążeniom elektrycznym, termicznym, mechanicznym i chemicznym. Aby zapewnić niezawodną i bezpieczną pracę, kluczowe znaczenie ma ocena stale starzejącej się izolacji systemu podczas cyklu życia transformatora.

Pomiary wyładowań niezupełnych (wnz) są wysoce skutecznym, nieniszczącym narzędziem do pomiaru, oceny i lokalizacji słabych punktów w złożonych systemach izolacyjnych.

W naszym artykule miesiąca, inżynier ds. aplikacji firmy OMICRON Udo Ranninger i ekspert ds. urządzeń, Michael Krüger, przedstawiają szczegółowe studium przypadku oparte na ich doświadczeniu w wykonywaniu pomiarów, lokalizacji i monitorowania wyładowań niezupełnych na transformatorze wypełnionym olejem o mocy 300 MVA. Transformator był wcześniej używany, ale został przeniesiony do nowej stacji. Testy przeprowadzono po instalacji na miejscu, aby zapewnić prawidłowe ponowne wypełnienie poziomych przepustów.

W tym artykule autorzy pokazują, jak pomiary elektrycznych wyładowań niezupełnych i trendy mogą być bardziej czułe i dostępne bezzwłocznie w porównaniu z analizą gazów rozpuszczonych w oleju. Analiza sygnałów wyładowań niezupełnych i wykonanie lokalizacji akustycznej wyładowań niezupełnych może dostarczyć operatorom cennych informacji dotyczących lokalizacji, interpretacji i oceny ryzyka uszkodzeń.

Posłuchaj naszego podcastu (w języku angielskim) 

Udo Ranninger i Michael Krüger szczegółowo omówią swoje doświadczenia z pomiarami wyładowań niezupełnych w następnym odcinku Energy Talks:

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×