Quick Test – popularna karta testowa dla urządzenia CPC 100

czerwca 30, 2020

Nasza karta Quick Test dla urządzenia CPC 100 to jedna z najczęściej używanych i najbardziej docenianych kart testowych. Jest szczególnie popularna wśród naszych klientów, ponieważ wejścia i wyjścia pomiarowe mogą być łączone w dowolnej konfiguracji i łatwo dostosowywane do bieżących potrzeb. Teraz karta testowa Quick Test jest również częścią oprogramowania Primary Test Manager™ (PTM). Ten idealnie dobrany zestaw umożliwia automatyzację szerokiego zakresu opcji testowych. Zapewnia pełną swobodę w łączeniu Twojej wiedzy eksperckiej z zaletami platformy programowej PTM.

Dla uzyskania dogłębnego wglądu w stan Twoich urządzeń może być pomocne przełamanie rutyny standardowej sekwencji testowej i przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań. Do sterowania sekwencją testową Quick Test dostępne są różne opcjonalne wyzwalacze. Oprogramowanie PTM oferuje możliwość wyświetlania punktów pomiarowych w formie tabeli, a także wykresu, stosownie do Twoich preferencji.

Oprócz wielofunkcyjnej konfiguracji karty Quick Test znanej z urządzeń CPC, kluczową kwestią są dokładne wyniki pomiarów. W elektrowniach otaczają Cię zakłócenia elektromagnetyczne. Mogą one się sprzęgać z obwodem pomiarowym. Szczególnie przy pomiarach wykonywanych z wykorzystaniem prądów lub napięć o małej amplitudzie, nawet najsłabsze zakłócenia mogą wywierać znaczący wpływ na wyniki pomiarów. Właśnie dlatego karta testowa Quick Test oferuje dwie opcje umożliwiające skuteczne tłumienie zakłóceń.

Na pierwszym etapie, wąskopasmowy filtr pomiarowy tłumi częstotliwości wykraczające poza częstotliwość testową. Na drugim etapie, jeżeli pojawiają się zakłócenia w zakresie częstotliwości testowej, sygnał probierczy jest przepuszczany przez wąskopasmowe filtry pomiarowe i opuszcza je przy częstotliwości niższej i wyższej od żądanej. Po uzyskaniu stabilnych wyników pomiarów, urządzenie CPC interpoluje je na powrót do ustawionej częstotliwości testowej.

Quick Test to wielofunkcyjne narzędzie testowe, które możesz stosować z każdym urządzeniem zgodnym z oprogramowaniem PTM, w łatwy i nieskomplikowany sposób. Zakres zastosowań jest wyznaczany przez Twoje potrzeby i kreatywność.

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, odwiedź naszą stronę produktu CPC 100 lub PTM, albo skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej
 zawsze chętnie służymy pomocą!

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×