Rozbudowa pracujących systemów automatyki stacyjnej

października 1, 2020

Jeśli istnieje potrzeba rozbudowy istniejącej rozdzielnicy, najlepiej byłoby to zrobić bez przerw zasilania klientów podłączonych do stacji. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób można zintegrować i przetestować nowe pola bez konieczności aktualizacji istniejących sterowników polowych, a tym samym bez konieczności ich ponownego testowania.

Międzynarodowa norma IEC 61850 (Sieci komunikacyjne i systemy automatyki stacyjnej) pozwala na realizację blokad i funkcji zabezpieczenia rezerwowego za pomocą komunikacji w czasie rzeczywistym zamiast sygnałów przesyłanych „drutowo”. Skutkuje to nowymi podejściami do testowania funkcji SAS podczas pracy, zwłaszcza w przypadku rozbudowy rozdzielnicy i uruchamiania pola po polu. W tym artykule opisano nowatorską metodę wykorzystującą jako podstawę informacje zapisane w pliku SCL konfiguracji stacji.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×