StationScout 2.20 – większa elastyczność i inne ulepszenia

stycznia 16, 2023

Pobierz bezpłatnie najnowszą aktualizację StationScout:

uaktualinij STATIONSCOUT teraz

 

W nowej aktualizacji StationScout możesz oczekiwać…

 

Porządkowania sterowań

Teraz możesz zdefiniować kolejność, w jakiej te sterowania są wykonywane automatycznie. Kolejność sterowań jest często kluczowa podczas testowania blokad, aby upewnić się, że warunki blokowania są właściwie sprawdzone. StationScout zaznacza sterowania niezbędne do wykonania danego kroku testowego, zwiększając bezpieczeństwo i przejrzystość.

Wymiana scenariuszy testowanych pomiędzy plikami ACC

Standaryzacja oszczędza czas podczas uruchamiania nowych systemów automatyki stacyjnej (SAS) lub modernizacji istniejących. Możesz eksportować i importować scenariusze testowe za pomocą StationScout, aby pomóc sobie w tworzeniu i wymianie standardowych szablonów testowych. Dodatkowo masz możliwość tworzenia szablonów testów i zarządzania nimi, definiując je w otwartym formacie pliku JSON przy użyciu narzędzi firm trzecich.

Obsługa sprzętowa zewnętrznych wejść i wyjść binarnych (I/O)

Systemy automatyki stacyjnej powszechnie wykorzystują wejścia i wyjścia binarne. W celu ułatwienia użycia w testach automatycznych, StationScout obsługuje moduły I/O zgodne z IEC 61850 MMS z binarnymi wejściami/wyjściami. StationScout automatycznie ustawi lub oceni binarne wejścia/wyjścia podczas zautomatyzowanego wykonywania testów, jeśli są one mapowane na istniejące sygnały systemu automatyki stacyjnej.

 

Dostęp do interfejsu sieciowego

Możesz teraz używać StationScout za pośrednictwem przeglądarki, aby sprawdzać i rozwiązywać problemy z komunikacją, a także przygotowywać i uruchamiać scenariusze testowe (wymagana licencja Commissioning). Pamiętaj, że nadal musisz używać zainstalowanej aplikacji do zarządzania firmwarem i licencjami urządzenia.

 

I wiele więcej

  • Nie rozpraszaj się podczas testów: W oknie szczegółów urządzeń IED i sekcji można wyłączyć połączenie IEC 61850 MMS ze StationScout do punktu dostępowego urządzenia IED. StationScout nie połączy się z terminalem IED, gdy włączone są bieżące aktualizacje stanu.
  • Zapobiegaj niezamierzonym sterowaniom: wystarczy wyłączyć polecenia sterujące w StationScout, aby mieć pewność, że wszystkie wykonywane operacje są w pełni uzasadnione.
  • Korzystaj z zaawansowanych sterowań: StationScout umożliwia teraz zdefiniowanie kategorii nadawcy i tożsamości używanej w operacjach sterowania IEC 61850 MMS.
  • Otrzymuj lepsze informacje: Konfiguracja czasu NTP zapewnia bardziej szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu synchronizacji i problemów z synchronizacją.
  •  

 

 

Pobierz bezpłatnie najnowszą aktualizację StationScout:

uaktualinij STATIONSCOUT teraz

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×