Confined,Space,Inside,Underground,Tunnel.,Construction,From,Engineering,Technology,For

Zapewnienie niezawodności działania podziemnych kabli elektroenergetycznych

marca 16, 2022

Przedsiębiorstwo Hydro-Québec wdraża wielopoziomowe wykrywanie wyładowań niezupełnych w swoich podziemnych kablach elektroenergetycznych średniego napięcia.

Podziemne kable elektroenergetyczne średniego napięcia stanowią kluczowy element elektrycznych sieci rozdzielczych. Jak w przypadku każdego innego sprzętu energetycznego, izolacja tych podziemnych linii elektroenergetycznych ulega degradacji wraz z upływem czasu. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. XX wieku zainstalowano wiele podziemnych kabli zabezpieczonych izolacją z polietylenu usieciowanego (XLPE), której żywotność określono na 30–40 lat. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa energetyczne korzystają z podziemnych sieci rozdzielczych, których przewidywany okres eksploatacji już się zakończył lub zmierza ku końcowi.

Testy diagnostyczne służące ocenie kondycji systemów elektroenergetycznych

Wymiana wszystkich podzespołów sprzętu i wyposażenia dodatkowego, które osiągnęły przewidziany okres użytkowania, nie jest możliwe zarówno ze względów ekonomicznych, jak i praktycznych. Dlatego testy serwisowe i diagnostyczne są powszechną praktyką przy ocenie stanu kluczowych elementów systemu elektroenergetycznego. Okresowe testowanie każdego podzespołu elektrycznego może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw energetycznych w przypadku braków kadrowych lub odpowiednich funduszy..

Wyładowania niezupełne jako częsta przyczyna pogorszenia stanu linii kablowych

Zespół ds. dystrybucji energii w kanadyjskim przedsiębiorstwie energetycznym Hydro-Québec odkrył niedawno, że większość awarii podziemnych sieci dystrybucyjnych występuje na złączach kablowych. Częstą przyczyną degradacji tego elementu kabli stanowiły wyładowania niezupełne (WNZ).

Z tego powodu przedsiębiorstwo Hydro-Québec Distribution wdrożyło szczegółową procedurę kontroli w celu zmniejszenia awaryjności w podziemnych sieciach dystrybucyjnych. Wśród innych rozwiązań przyjęto wielopoziomowe podejście do wykrywania WNZ, które ma za zadanie ograniczyć do minimum potrzebę korzystania ze specjalistycznej wiedzy na miejscu.

Znajdź więcej informacji w naszym Artykule (w języku angielskim)

Mathieu Lachance, inżynier ds. aplikacji firmy OMICRON, oraz inżynierowie firmy Hydro-Québec Distribution – Michel Trépanier, Claude Tremblay i Lionel Reynaud – połączyli siły, aby zredagować najnowszy artykuł opublikowany na łamach T&D World Magazine. Opisują w nim, w jaki sposób pomiary WNZ umożliwiły przedsiębiorstwu Hydro-Québec wykrywanie anomalii dielektrycznych nie tylko w starzejącym się podziemnym osprzęcie, ale także w tym nowo instalowanym w sieci. Kilka opisanych przypadków podkreśla zalety stosowania takiego wielopoziomowego podejścia do wykrywania WNZ w podziemnych kablach elektroenergetycznych.
 

Przeczytaj artykuł

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×