Znaczenie pomiaru i monitorowania wyładowań niezupełnych

sierpnia 3, 2020

Uszkodzenia izolacji są jednym z głównych czynników prowadzących ostatecznie do występowania przebić i awarii urządzeń, takich jak transformatory elektroenergetyczne, silniki i generatory, a także rozdzielnice i kable elektroenergetyczne.

Pomiary i monitorowanie wyładowań niezupełnych (WNZ) to niezawodne metody, z których można korzystać w dowolnym momencie w celu przeprowadzenia diagnostyki stanu izolacji urządzenia elektrycznego, skutecznie wykrywając miejscowe słabe punkty w systemie izolacji.

W porównaniu z innymi dielektrycznymi metodami diagnostycznymi, pomiar i analiza WNZ umożliwiają szczególnie skuteczną i wiarygodną ocenę stanu izolacji urządzeń wysokonapięciowych. Przeprowadza się je podczas fabrycznych testów odbiorczych, przy uruchamianiu urządzeń w terenie, a także w czasie okresowych testów konserwacyjnych w celu wykrycia defektów izolacji i oceny ryzyka.

W jakim celu monitoruje się WNZ?

Systemy monitorowania wyładowań niezupełnych online pozwalają kierownikom ds. zarządzania urządzeniami na zbieranie dużych ilości informacji bez konieczności przerywania normalnej pracy. Te systemy do monitorowania WNZ rejestrują dane dotyczące stanu izolacji w warunkach rzeczywistego obciążenia. Do wyboru są dostępne zarówno tymczasowe, jak i instalowane na stałe systemy monitorowania wyładowań niezupełnych. Oba rodzaje systemów monitorowania WNZ zapewniają ciągłe oceny on-line poziomów aktywności WNZ oraz stanu izolacji, w przedziałach czasowych określonych przez operatora.

Więcej informacji

Uzyskaj więcej informacji o pomiarach i analizie wyładowań niezupełnych, oglądając film wideo i zapoznając się z artykułami zamieszczonymi na tej stronie. Możesz również znaleźć tu kompletne rozwiązanie do pomiaru i analizy WNZ, zarejestrować się na szkolenia praktyczne z zakresu WNZ w ramach Akademii OMICRON, a także skontaktować się z nami, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania związane z wyładowaniami niezupełnymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×