Pomiar i analiza wyładowań niezupełnych

Wykrywaj uszkodzenia izolacji i zapobiegaj awariom Twoich urządzeń elektrycznych.

 

Wiarygodna ocena stanu

Wyładowania niezupełne (WNZ) są uważane za jeden z głównych czynników przyczyniających się do pogorszenia stanu i uszkodzeń systemów izolacji w urządzeniach elektrycznych. 

W porównaniu z innymi dielektrycznymi metodami diagnostycznymi, pomiar i analiza WNZ umożliwiają szczególnie skuteczną i wiarygodną ocenę stanu izolacji urządzeń wysokonapięciowych. Przeprowadza się je podczas fabrycznych testów odbiorczych, przy uruchamianiu urządzeń w terenie, a także w czasie okresowych testów konserwacyjnych w celu wykrycia defektów izolacji i oceny ryzyka.

Działania naprawcze podejmowane na czas

Aktywność wyładowań niezupełnych często pojawia się znacznie wcześniej niż uszkodzenie izolacji, więc pomiar i analiza WNZ umożliwiają świadome podejmowanie decyzji dotyczących czasu napraw lub wymiany urządzeń dla zagwarantowania ich niezawodnego działania.

Więcej informacji

Uzyskaj więcej informacji o pomiarach i analizie wyładowań niezupełnych, oglądając film wideo i zapoznając się z artykułami zamieszczonymi na tej stronie. Możesz również znaleźć tu kompletne rozwiązanie do pomiaru i analizy WNZ, zarejestrować się na szkolenia praktyczne z zakresu WNZ w ramach Akademii OMICRON, a także skontaktować się z nami, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania związane z wyładowaniami niezupełnymi.

Obejrzyj nasze filmy dotyczące pomiaru i analizy WNZ (w języku angielskim)

Przeczytaj nasze artykuły dotyczące pomiaru i analizy WNZ (w języku angielskim)

Znaczenie pomiaru i monitorowania wyładowań niezupełnych

Przeczytaj przygotowany przez nas dokument, aby uzyskać więcej informacji o testach WNZ, włączając w to takie informacje jak:

  • Czym jest wyładowanie niezupełne?
  • Znaczenie pomiarów WNZ
  • Dlaczego, kiedy i jak mierzy się wyładowania niezupełne?
  • Zalecane typy systemów do analizy WNZ
  •  

Więcej informacji (po angielsku)


Posłuchaj naszego podcastu (w języku angielskim)Poznaj nasze rozwiązania do pomiarów i analizy WNZ przygotowane z myślą o testowaniu urządzeń wysokonapięciowych


MPD 800

Uniwersalny system do pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych

WIĘCEJ INFORMACJI


 

MONTESTO 200

Przenośny system do pomiarów i czasowego monitorowania wyładowań niezupełnych online

WIĘCEJ INFORMACJI

Skorzystaj z naszych rozwiązań do pomiarów i analizy WNZ

Zachowaj zgodność z normami branżowymi

Nasze rozwiązania umożliwiają pomiar WNZ zgodnie z normą IEC 60270, pozwalając na niezawodne wykrywanie wyładowań niezupełnych w urządzeniach wysokonapięciowych.

Bezpieczna obsługa

Maksymalne bezpieczeństwo jest zapewniane przez kable światłowodowe, które gwarantują pełną izolację elektryczną pomiędzy użytkownikiem a testowanym obiektem.

Niezawodne filtrowanie szumów

Regulowane częstotliwości i szerokości pasma umożliwiają maksymalizację czułości pomiaru w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń.

Dokładna analiza

Zaawansowane metody tłumienia szumów i separacji źródeł umożliwiają precyzyjną analizę WNZ.

Jaką rolę odgrywa monitorowanie WNZ?

Systemy monitorowania wyładowań niezupełnych online pozwalają kierownikom ds. zarządzania urządzeniami na zbieranie dużych ilości informacji bez konieczności przerywania normalnej pracy. Te systemy do monitorowania WNZ rejestrują dane dotyczące stanu izolacji w warunkach rzeczywistego obciążenia. 

Poznaj nasze rozwiązania do ciągłego monitorowania WNZ online

 

MONTESTO 200

Przenośny system do pomiarów i czasowego monitorowania wyładowań niezupełnych online

WIĘCEJ INFORMACJIMONCABLO

System do ciągłego monitorowania WNZ online w kablach elektroenergetycznych

WIĘCEJ INFORMACJIMONGEMO

System do ciągłego monitorowania WNZ online w elektrycznych maszynach wirujących

WIĘCEJ INFORMACJI

OMICRON oferuje:

  • Rozległą wiedzę w dziedzinie pomiarów i analizy WNZ
  • Innowacyjne rozwiązania do testowania i monitorowania WNZ
  • Szkolenia praktyczne poświęcone wyładowaniom niezupełnym w ramach Akademii OMICRON
  • Specjalistyczną całodobową pomoc techniczną
  •  

 

 

Porozmawiaj z nami o pomiarach i analizie wyładowań niezupełnych

 

Skontaktuj się z nami

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×