OMICRON – Twój partner
w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE)

 

Przejście na energię odnawialną stanowi poważne wyzwanie dla sektora elektroenergetycznego. Z jednej strony rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną (ze względu na elektryfikację np. elektromobilność, klimatyzacje i ogrzewanie – pompy ciepła), a z drugiej zastąpienie istniejących elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi odnawialnymi źródłami energii (OZE). Najważniejszymi odnawialnymi źródłami są energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Mogą to być duże scentralizowane systemy, takie jak morskie farmy wiatrowe, lub mniejsze i rozproszone, takie jak dachowe systemy fotowoltaiczne.  

Punkt połączenia OZE z siecią elektroenergetyczną

Rosnący udział energii odnawialnej na rynku energetycznym ma również znaczący wpływ na sieci elektroenergetyczne. Operatorzy sieci muszą być w stanie radzić sobie z nieplanowanym wytwarzaniem energii oraz zmieniającymi się przepływami mocy, aby zapewnić niezawodne dostawy i bezpieczeństwo systemu oraz odbiorców końcowych. Jeśli chodzi o zapewnienie niezawodnego działania sieci, to wymagania dotyczące elektrowni są zazwyczaj definiowane w normach. Obejmują one wymagania dotyczące zachowania elektrowni podczas awarii sieci lub spadków napięcia oraz ochrony połączeń międzysystemowych.

Dedykowane produkty


CMC 430

Przenośny tester zabezpieczeń i kalibrator

CMC 353

Kompaktowy i wszechstronny trójfazowy tester zabezpieczeń

Protection Testing Library

PTL: biblioteka szablonów testowych dla szerokiej gamy zabezpieczeń różnych producentów

VBO3

Trójfazowy przekładnik napięciowy

Specjalne aplikacje


Testy uziemienia wirników turbin wiatrowych:

Większość uderzeń piorunów w turbiny wiatrowe trafia w łopaty wirnika. Aby niezawodnie rozładować energię piorunu, rezystancja od wirnika do ziemi / podstawy masztu musi być wystarczająco niska. Ze względu na wymagane długie przewody pomiarowe, mikroomomierz musi mieć wysoką moc wyjściową i natężenie prądu, aby wykonywać dokładne pomiary. Zasilany bateryjnie miernik COMPANO 100 może być wykorzystywany również w tym zastosowaniu.


Pomiar wyładowań niezupełnych na obiekcie:

Źródło energii odnawialnej stanowi wyzwanie ze względu na większe obciążenie, jakie zmienne wytwarzanie energii wywiera na izolację transformatora. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń izolacji epoksydowo-żywicznej w transformatorach są właśnie dynamiczne zmiany obciążenia.
W miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak turbiny wiatrowe, próba napięciowa i pomiary wyładowań niezupełnych mogą pomóc w kompleksowej diagnostyce transformatora.


 

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji na temat wytwarzania energii odnawialnej?


Skontaktuj się z nami
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×