marca 15 - 16, 2023
Polska (Sosnowiec)
polski
Cptr02pl
TESTRANO 600, Primary Test Manager (PTM)

Zoptymalizowana czasowo diagnostyka transformatorów mocy z TESTRANO 600

marca 15 - 16, 2023
Polska (Sosnowiec)
polski
Cptr02pl
TESTRANO 600, Primary Test Manager (PTM)

Podsumowanie

Po wprowadzeniu do serwisowania transformatorów, poszerzysz swoją wiedzę w teorii i praktyce o TESTRANO 600 w zakresie pomiarów przekładni zwojowej, rezystancji uzwojeń oraz pojemności lub współczynnika mocy/stratności. Praktyczne pomiary posłużą do szybkiego nabycia doświadczeń w zakresie pomiarów.

Cel szkolenia

 • Przegląd materiałów izolacyjnych transformatorów, izolatorów przepustowych, oraz przełącznika mocy
 • Analiza stanu technicznego transformatorów mocy w celu pełnego wykorzystania cyklu życia
 • Przeprowadzenie w pełnym zakresie testów zoptymalizowanych czasowo na terenie stacji elektroenergetycznej lub stacji prób
 • Szybka, łatwa i bezpieczna ocena otrzymanych wyników pomiarów
 •  

Treść szkolenia

 • Omówienie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na oczekiwany czas życia transformatora
 • Przegląd częstych uszkodzeń elementów transformatora
 • Wprowadzenie do konstrukcji materiałów izolacyjnych transformatora, izolatorów przepustowych, przełącznika zaczepów
 • Przegląd powszechnych konwencjonalnych metod pomiarowych, takich jak: przekładni zwojowej, impedancji zwarciowej oraz rozmagnesowania transformatora
 • Teoretyczne podstawy do pomiaru współczynnika stratności dielektrycznej tgδ, pojemności uzwojeń oraz mocy odkształcenia DF dla transformatorów i izolatorów przepustowych
 • Automatyczne wykonywanie pomiarów trójfazowych za pomocą oprogramowania Primary Test Manager (PTM)
 • Ocena wyników pomiarów za pomocą praktycznych przykładów
 • Ocena pomiarów diagnostycznych oraz rozpoznawanie możliwych uszkodzeń oraz czynników mających na nie wpływ
 • Analiza studiów przypadków obejmujących częste defekty
 •  

Czas trwania

2 dzień

Odbiorcy szkolenia

Personel techniczny odpowiedzialny za testowanie transformatorów w zakładach elektroenergetycznych, firmach serwisowych i u producentów.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu elektroenergetyki

Rozwiązania

TESTRANO 600
Primary Test Manager (PTM)

PLN 2 200
na osobę, bez podatków
Pliki do pobrania
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×