Row of Pylons

Badanie zwarcia w linii dwutorowej z uwzględnieniem impedancji wzajemnej

listopada 1, 2019

Parametryzacja przekaźnika odległościowego wymaga szczegółowej wiedzy na temat impedancji składowej zgodnej Z1 oraz impedancji składowej zerowej Z0 zabezpieczanej linii. Jeżeli, oprócz tego, linia jest równoległa (lub częściowo równoległa) z inną linią, należy również uwzględnić impedancję wzajemną składowej zerowej Z0M.

W niniejszej pracy pokazano, że mierząc wielkości Z1, Z0 i Z0M, a następnie przeprowadzając symulację w programie RelaySimTest, można z niezwykłą dokładnością symulować prądy i napięcia związane ze zwarciami. Prądy i napięcia zwarcia rzeczywistego są podawane do przekaźnika, który następnie reaguje w odpowiedni, realny sposób.

Firma OMICRON zapewnia całościowe rozwiązanie, oferując dostęp do szeregu zestawów testowych i oprogramowania, wspomagających proste, praktyczne testy systemowe zabezpieczeń odległościowych linii dwutorowych.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×