OMICRON Academy

Kursy szkoleniowe i webinaria

Bogata tradycja i bezpieczna przyszłość dzielenia się wiedzą i pomagania w uzyskaniu jak największej korzyści z Twoich rozwiązań do testowania firmy OMICRON.

Nasza Akademia OMICRON opracowuje i oferuje profesjonalne kursy szkoleniowe i webinaria na różnorodne tematy związane z testowaniem systemów elektroenergetycznych.  Doświadczysz zrównoważonej mieszanki teorii, wiedzy o urządzeniach elektrycznych, praktycznych umiejętności testowania i praktycznego zastosowania. Nasi doświadczeni trenerzy umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu testowego, zastosowanie wydajnych i bezpiecznych procedur testowych do rutynowych testów, diagnostyki i rozwiązywania problemów, a także interpretację wyników testów i pomiarów.

OTWÓRZ HARMONOGRAM KURSÓW

Elastyczne możliwości szkoleń

Dopasowujemy się do Twoich potrzeb bez względu na to, jak i gdzie chcesz odbywać szkolenia: przez internet, w swoim obiekcie czy w sali zajęć w jednym z naszych centrów w różnych częściach świata.

Kursy szkoleniowe przez internet i w salach zajęć 

Regularnie prowadzimy kursy przez internet i w salach zajęć, które umożliwiają dzielenie się doświadczeniami z innymi kursantami oraz sprawdzenie wiedzy w pracy z urządzeniami elektrycznymi.


OTWÓRZ HARMONOGRAM KURSÓW

Indywidualne kursy szkoleniowe 

Indywidualne kursy szkoleniowe są planowane specjalnie z myślą o Tobie. Odbywają się w wybranym przez Ciebie miejscu a ich treść jest dopasowywana do Twoich konkretnych potrzeb.


ROZPOCZNIJ

Webinaria 

Wybierz spośród bogatej oferty regularnych, interaktywnych webinariów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów na podstawie naszych obszernych kursów szkoleniowych. Oferujemy również wcześniej zarejestrowane webinaria, które możesz obejrzeć nieodpłatnie w wybranym przez siebie czasie.


PRZEJDŹ DO PRZEGLĄDU WEBINARIÓW

Wiele tematów dotyczących zastosowania

Wykorzystuj w pełni swoje rozwiązania OMICRON dzięki rozwijaniu umiejętności i wiedzy na temat najlepszych praktyk bezpiecznych i wydajnych testów pierwotnych i wtórnych. Pomoże Ci to również zadbać o optymalne dostępność i niezawodność. Nasze kursy szkoleniowe i webinaria obejmują testy diagnostyczne transformatorów elektroenergetycznych, przekładników, silników, generatorów, systemów uziemienia, wyłączników, systemów zabezpieczeń i przekaźników, jak również zarządzanie danymi testów systemów elektroenergetycznych, bezpieczeństwo cybernetyczne i nie tylko.  

Wszystkie kursy szkoleniowe i webinaria opierają się na wykorzystaniu rozwiązań OMICRON w rzeczywistych sytuacjach szkoleniowych. Są idealne dla użytkowników, techników i inżynierów z zakładów elektroenergetycznych, zakładów przemysłowych, producentów sprzętu i firm usługowych.   

19

centrów szkoleniowych

na całym świecie

8+

języków do wyboru

30

lat doświadczenia w 

dzieleniu się wiedzą

Odwiedź Akademię OMICRON

Nasi doświadczeni instruktorzy z całego świata z pasją dzielą się najnowszą wiedzą techniczną i praktyczną podczas regularnie organizowanych kursów szkoleniowych przez internet lub na miejscu oraz indywidualnych kursów szkoleniowych i webinariów. Niniejsze wideo przedstawia, czego można oczekiwać od kursu szkoleniowego lub webinarium oferowanych przez Akademię OMICRON. 

Korzyści kursów szkoleniowych i webinariów

  • Rozwijaj wiedzę na temat urządzeń elektrycznych i aplikacji do testów.  
  • Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać potencjał swojego rozwiązania OMICRON. 
  • Stwórz solidną bazę wiedzy na temat bezpiecznej i wydajnej pracy. 
  • Szlifuj umiejętności testowania oraz z łatwością analizuj i dokumentuj wyniki. 
  • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych wprawionych instruktorów z całego świata. 
  • Elastyczne możliwości szkoleń pozwalają Ci wybierać, jak, kiedy i gdzie chcesz się uczyć.  
  •  

Centra szkoleniowe OMICRON na całym świecie

Nasze centra szkoleniowe OMICRON wraz z zespołem doświadczonych instruktorów są zawsze blisko Ciebie, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Wybierz jedno z naszych certyfikowanych centrów szkoleniowych wchodzących w skład Akademii OMICRON, aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji, np. dane do kontaktu lub wskazówki dotyczące dojazdu. Możesz również przeglądać kalendarz nadchodzących kursów oferowanych w wybranym ośrodku. 

 

pokaż wszystkie centra szkoleniowe 

Zarejestruj się już dziś!

Zobacz przegląd regularnie organizowanych przez nas kursów szkoleniowych i webinariów. 
Wybierz opcję szkolenia, aby uzyskać więcej informacji, a następnie się zarejestruj, aby zapewnić sobie miejsce na kursie.

POKAŻ PRZEGLĄD SZKOLEŃ

Frequently Asked Questions
 

What topics do your courses cover?

Our OMICRON Academy training courses are designed to cater to technical staff from various sectors, including electrical utilities, industrial plants, equipment manufacturers, and service companies. The training courses focus on real-world testing scenarios to provide participants with practical knowledge and skills. The training covers a wide range of topics essential for professionals in the electrical power industry.
​​​​​​
Some of the key topics include:

These topics are carefully chosen to provide comprehensive coverage of essential aspects related to assets, applications, testing equipment utilization, and efficient test procedures. Participants will gain valuable insights into interpreting test and measurement results, making the training highly valuable for enhancing professional expertise and performance in the electrical power domain.

How do I enroll in a course?

Enrolling in one of our training courses is simple. You can visit our website and navigate to the OMICRON Academy section. There, you'll find a list of available training courses. Select the training course you're interested in and click on the "Register Now" button. Follow the instructions to complete the enrollment process.
You can also request fully customized training by filling out this form

Can I access the course material after I complete the course?

Yes, upon completing the training course, you will have continued access to the course material whether it is printed or digital. This way, you can review the content and reference it as needed for your future work or projects.

Do you offer any certifications upon training course completion?

Yes, we provide certifications to participants who successfully complete our training courses, which can add value to your professional profile. Please note that there are no certificates for webinars. 

Are there any prerequisites for enrolling in the training courses?

While some training courses may have specific prerequisites, many of our training courses are designed to cater to electrical engineers of various levels. Basic electrical engineering knowledge is usually sufficient for most of our training courses, but detailed prerequisites are listed on each of the training course description pages.

Can I interact with trainers or ask questions during the training course?

Absolutely! We encourage interaction and questions during the training course. Our trainers are experienced professionals who are there to support your learning journey.

Are the training course materials regularly updated to reflect current industry practices?

Yes, we are committed to keeping our training course materials up-to-date to align with the latest developments and industry practices. Our team of subject matter experts regularly reviews and updates the content to ensure its relevance and accuracy.

Do you offer any free trials for the training courses?

Yes, we offer free access to all recorded webinars. These webinars provide valuable insights into various topics and are an excellent way for interested individuals to get a taste of our training content before committing to a full training course. By accessing the recorded webinars, participants can explore the quality of our training material and better understand the topics covered in our training courses. It's a great opportunity to experience the learning environment and determine if our training courses align with your needs and interests. Feel free to explore the recorded webinars and discover the valuable knowledge they offer without any cost.

In what languages are your courses available?

Our courses are available in various languages including English, German, French, Spanish, Korean, Chinese, Polish, Portuguese, and Russian. However, the availability of languages may depend on the specific course topic. Some courses may only be offered in specific languages. If you have language preferences or specific requirements, you can always request customized training to ensure that the content is delivered in your preferred language. We are committed to meeting your individual needs, and our customized training option allows us to cater to diverse language preferences and learning objectives.

What kind of support can I expect from instructors during the course?

During our courses at OMICRON Academy, you can expect to receive active support from our instructors to enhance your learning experience. Our instructors are highly knowledgeable and experienced professionals in their respective fields, dedicated to helping you succeed in the course.
Active Support: Our instructors actively engage with participants throughout the training, providing guidance and assistance whenever needed. They are committed to fostering a supportive and collaborative learning environment.
Hands-On Sessions: In courses that include practical hands-on sessions, instructors will be readily available to guide you through the practical exercises. They will assist you in understanding the equipment, and test procedures, and help you apply the knowledge you've gained.
Opportunity to Ask Questions: We encourage an interactive learning approach, and you are welcome to ask questions at any time during the course. Whether during lectures, demonstrations, or hands-on sessions, our instructors will be there to provide answers and clarifications.

Can I request a course that is not currently available on your website?

Absolutely! If you are interested in a specific course that is not currently available on our website, you can request a customized training. Simply visit the "Customized Training" section on our website or send an email to your preferred training center.

We value your specific needs and are committed to providing tailored training solutions to meet your requirements. Don't hesitate to reach out, and we will do our best to accommodate your training requests.

What distinguishes your academy's courses from similar programs offered by other providers?

At our academy, we take pride in offering courses that not only focus on the safe transfer of energy but also prioritize the needs of electrical engineers. Our courses are designed and curated by industry experts with years of practical experience, ensuring that the content remains relevant and up-to-date with the latest advancements. We emphasize hands-on learning and practical applications, enabling our learners to gain valuable skills that can be directly applied in real-world scenarios. Additionally, our commitment to providing personalized support and interaction with instructors sets us apart, fostering a supportive learning environment that encourages growth and success.

Do I need to prepare or bring anything to the course?

Generally, there is no need to bring or prepare anything for the course. All necessary materials and equipment will be provided to you during the training. However, if there are any specific requirements or preparations needed for a particular course, you will receive detailed notifications and instructions after completing the registration process. Rest assured, we will keep you informed well in advance about any special requirements, so you can come fully prepared to make the most of your learning experience.

Where are the OMICRON Academy Training Centers located?

Our OMICRON Academy Training Centers are located in various regions across the globe, providing convenient access to our training programs. Wherever you are located, you can find an OMICRON Academy Training Center nearby to access our valuable training courses and enhance your expertise in the electrical industry.

 

If you haven't found the answer to your question yet, don't hesitate to reach out to our dedicated support team. We are here to assist you and provide any further information you may need. Your satisfaction and success in our courses are our top priorities.

Feel free to contact us and we'll be more than happy to help you on your learning journey.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×