Dlaczego ważne jest rozmagnesowywanie rdzenia transformatora?

maja 7, 2020

Ilekroć transformator mocy jest odłączany od sieci, magnetyzm szczątkowy pozostaje w jego rdzeniu z powodu przesunięcia fazowego. Magnetyzm szczątkowy pozostaje również po przyłożeniu napięcia stałego do rdzenia transformatora, na przykład podczas rutynowych testów rezystancji uzwojenia na obiekcie lub w fabryce.

Z powodu magnetyzmu szczątkowego w rdzeniu mogą wystąpić wysokie prądy rozruchowe, aż do wartości maksymalnego prądu zwarciowego. Powoduje to niepożądane obciążenie transformatora po jego ponownym uruchomieniu. Ponadto magnetyzm szczątkowy może wpływać na wiele pomiarów diagnostycznych, co bardzo utrudnia wiarygodną ocenę.
 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×