Jak można zwiększyć żywotność urządzeń?

sierpnia 4, 2020

Przełączanie kontrolowane lub przełączanie w odpowiednim punkcie przebiegu (ang. Point on Wave – PoW) to proces selektywnego fazowo przełączania przy zdefiniowanych kątach przełączania. Operacje przełączania są więc szczególnie łagodne w przypadku urządzeń, przełącznika, jak również całego układu, co wywiera pozytywny wpływ na proces starzenia, a tym samym na żywotność urządzenia. Dzięki temu można zmniejszyć nawet częstotliwość występowania awarii układu (na przykład ponownego zapłonu łuku na kondensatorach), co wpływa dodatnio na jego dyspozycyjność.

Jest zatem wymagana nowa metoda testowania zabezpieczeń, odpowiednia do techniki PoW.  W niniejszym artykule opisano podstawowe zasady przełączania PoW oraz sposoby sprawdzania wpływu różnych kątów przełączania za pomocą symulacji w oprogramowaniu RelaySimTest.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×