Łatwe testowanie przyrządów do badania jakości energii

czerwca 2, 2020

Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii, niekonwencjonalne obciążenia i elementy nieliniowe w sieciach elektroenergetycznych ujemnie wpływają na jakość dostarczanej energii (ang. power quality – PQ). Obowiązujące normy, takie jak EN 50160 lub IEC TS 62749, zmuszają przedsiębiorstwa energetyczne do udowadniania zgodności z wytycznymi w zakresie jakości energii. W efekcie, w sieciach elektroenergetycznych i punktach przyłączenia instaluje się coraz więcej przyrządów do badania jakości energii (ang. power quality instruments – PQI), które powinny być regularnie testowane.

Poza zabezpieczeniami elektroenergetycznymi, nie istnieją powszechnie przyjęte zasady lub procedury instalacji, badań okresowych i kalibracji. Ponadto, zwłaszcza wśród mniejszych przedsiębiorstw energetycznych, a także pośród klientów przemysłowych i użytkowników końcowych, brakuje świadomości związanej z jakością energii i doświadczenia w zakresie badania tej jakości. Dlatego też wadliwe działanie lub zmniejszona dokładność mogą pozostawać niezauważone, mimo że prowadzą do powstawania znaczących kosztów finansowych. W niniejszym artykule opisano sposób testowania przyrządów do badania jakości energii, a także podano odpowiednie procedury dla badań typu, testów akceptacyjnych i badań okresowych. 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×