Electrical switchgear,Industrial electrical switch panel at substation in industrial zone at power plant

Nowe funkcje w ramach licencji Commissioning na oprogramowanie StationScout

października 10, 2019

Pewnie przydarzyło Ci się to już niezliczoną liczbę razy – konieczność wielokrotnego ręcznego wykonywania prostych kroków testowych dla każdego z urządzeń IED wchodzących w skład systemu automatyki stacyjnej (SAS). Tu kliknięcie, tam potwierdzenie. W którymś momencie ogarnia Cię uczucie, że oprogramowanie testowe działa przeciwko Tobie, a nie dla Ciebie. Dzięki nowym funkcjom licencji Commissioning na oprogramowanie StationScout to już się nie powtórzy!

Z samą tylko niezrównaną wizualizacją każdego komponentu systemu SAS, StationScout radykalnie zmniejsza konieczny nakład pracy podczas wykonywania testu.

Funkcje licencji Commissioning wprowadzają dalsze uproszczenia i umożliwiają definiowanie scenariuszy testowych obejmujących jeden lub więcej kroków. Następnie można bez problemu powtarzać je lub duplikować na inne urządzenia IED, zarówno na potrzeby fabrycznych testów odbiorczych (FAT), obiektowych testów akceptacyjnych (SAT), jak i też testów rutynowych po aktualizacji oprogramowania firmware lub zabezpieczeń. Przy użyciu predefiniowanych scenariuszy testowych, można łatwo testować nie tylko te same podzespoły, ale również podobne stacje.

Lista kontrolna, kolejna z nowych funkcji, konsoliduje wybrane sygnały w taki sposób, aby można było je wydzielić i monitorować osobno. Zapewnia to wykonawcy testu przejrzysty widok pomimo dużej liczby sygnałów obecnych w stacji. Można łatwo zmieniać symulowane wartości. Teraz możliwe jest również przeprowadzanie operacji przełączania za pomocą symulacji klienta. Można eksportować wyniki, naciskając jeden przycisk, i przenosić je w standaryzowanym formacie Word lub Excel w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Gdy następnym razem odwiedzisz stację, będziesz mieć w ręce wszystkie zdefiniowane scenariusze testowe do łatwej i szybkiej realizacji.

STRONA PRODUKTU STATIONSCOUT

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×