Ocena stanu izolacji wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych na podstawie pomiaru WNZ

lipca 27, 2023

W dniu 31 maja 2023 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej miało miejsce kolejne z serii Seminarium Naukowo-Techniczne poświęcone zagadnieniom pomiarów Wyładowań Niezupełnych (WNZ) w teorii i praktyce. Seminarium prowadzone było przy współpracy Politechniki Śląskej (Wydział Elektryczny), OMICRON Energy Solutions Polska, Energo – Complex oraz koła terenowego SEP nr 59.

Zadaniem tego cyklicznego wydarzenia jest dzielenie się wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem w zakresie wysoko czułej oraz nieniszczącej diagnostyki stanu izolacji urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia.

W Seminarium udział wzielo liczne grono  przedstawicieli środowiska akademickiego Politechniki Śląksiej,  firm związanych z przemysłem, energetyką zawodową, fabryka Kabli ELPAR, CCS Energy oraz członkowie Oddziału Gliwickiego SEP.

Część merytoryczna seminarium rozpoczęta została została w formie wykładu prowadzonego przez
dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz wprowadzając Uczestników do teorii zagadnienia wyładowań niezupełnych w technice wysokich napięć izolacji urządzeń elektrycznych. Przedstawiono i omówiono:

 • fizykę zjawiska WNZ,
 • zdefiniowano typy wyładowań,
 • metody pomiarowe oraz ich zastosowania,
 • doświadczenia z pomiarów odbiorczych oraz monitorigu ciagłego WNZ kabli SN, WN i NN
  z różnych lokalizacji na świacie.
 •  

Następnie przedstawiciele Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w osobie dr inż. Dominik Duda wygłosił referat pt.: „Wybrane zagadnienia diagnostyki kabli SN”. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się na temat:

 • wymagań norm stosowanych w zakresie diagostyki kabli SN,
 • zalety i wady stosowanych metod do próby napięciowej (NPF, VLF, DC, DAC),
 • wyniki analiz populacji kilku tysięcy wyników pomiarów kabli SN pod kontem oceny stanu izolacji z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych,
 • predykcji prawdopodobieństwa uszkodzenia kabli SN,
 •  

Po przerwie na kawę oraz dyskusję sesję seminarium kontynuowano z przedstawieniem referatu: „Lokalizacja i rozpoznawanie defektów WNZ w kablach elektroenergetycznych o izolacji wytłaczanej”, przez dr. inż. Tomasz Bednarczyk podczas, któregoUczestnicy otrzymali informację na temat:

 • analizy oraz oceny wyników pomiarów WNZ na przykładzie kabli z izolacja wytłaczaną,
 • różnych metod lokalizacji WNZ poprawtej przykładami pomiarowymi,
 • wykorzystania różnych technik programowych do zwiększenia dokładności lokalizacji WNZ,
 •  

Część teoretyczna referatu została uzupełniona o praktyczne ćwiczenia pomiarowe wspólnie
z Uczestnikami seminarium przedstawiając: procedurę kalibracji ładunku pozornego oraz prowadząc wspólną zabawę poprzez rozpoznawanie typów defektów z wykorzystaniem analizy zarejestrowanych obrazów WNZ. 

Referatem zamykającym seminarium było wygłoszenie referatu prowadzonego przez mgr inż. Paweł Molenda z firmy Energo-Complex: „Wielowątkowa ocena stanu izolacji transformatorów SN/nN z wykorzystaniem wyników pomiarów WNZ - studium przypadków”. Z którego Uczestnicy otrzymali  ogromną porcję praktycznych przykładów popartych szczegółową analizą przyczyn uszkodzeń izolacji transformatorów.

Podczas dyskusji zamykającej Seminarium Uczestnicy wyrazili swoją opinię, przedstawiając zadowolenie z właściwego przedstawienia prezentowanych zagadnień w ujęciu zawówno teoretycznym oraz poparciu studiami przypadków z rzeczywistych pomiarów. Podczas prowadzonych dyskusji stwierdzono, że wczesne wykrycie krytycznych defektów w izolacji wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych umożliwia ich właściwą eliminację i chroni przed powstaniem groźnych awarii w systemie elektroenergetycznym. Zastosowanie w tym celu nieinwazyjnej diagnostycznej metody opartej na pomiarze wyładowań niezupełnych (WNZ) pozwala zarówno na identyfikację typu defektu jak również jego lokalizację.

Biorąc pod uwagę bardzo pozytywny odzew oraz duże zainteresowanie tematyką WNZ, firma OMIRCON Energy Solutions Polska zamierza w przyszłości kontunuować organizowanie tego typu spotkań chcąc wspólnie z innymi firmami oraz środowkiskami akademickimi dzielić się wiedzą
i doświadczeniami w zakresie diagnostyki stanu izolacji urządzeń wysokiego napięcia wykorzystując do tego celu technikę pomiaru wyładowań niezupełnych. 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem pomiaru WNZ zapraszamy do zapoznania się z szczegółami zaawansowanego system pomiarowego MPD 800:

MPD 800

 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×