Rozwiązanie z zakresu monitorowania wyładowań niezupełnych dla rozdzielnic z izolacją gazową

marca 13, 2024

Wyładowania niezupełne (WNZ) w rozdzielnicach z izolacją gazową (GIS) i w liniach przesyłowych z izolacją gazową (GIL) stanowią wiodący wskaźnik sygnalizujący, że w izolacji dojdzie do zwarcia i że należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec poważnej awarii. 

W związku z tym, że wyładowania niezupełne przyspieszają procesy starzenia i degradacji izolacji, stałe monitorowanie online, analizy tendencji i diagnostyka aktywności WNZ odgrywają kluczową rolę przy ocenie stanu izolacji i ryzyka awarii w rozdzielnicach GIS i liniach GIL przez cały okres eksploatacji sprzętu. 

Nowe rozwiązanie z zakresu monitorowania WNZ dla rozdzielnic GIS / linii GIL
PARADIMO 100 to nasze najnowsze inteligentne urządzenie do przetwarzania brzegowego, które umożliwia stałe monitorowanie i analizowanie tendencji aktywności wyładowań niezupełnych (WNZ) w rozdzielnicach z izolacją gazową (GIS) i w liniach przesyłowych z izolacją gazową (GIL). Są w nim zawarte wszystkie komponenty potrzebne do automatycznego wykrywania i klasyfikowania rodzaju uszkodzenia izolacji w rozdzielnicach GIS i liniach GIL. Ponadto urządzenie generuje alerty umożliwiające wiarygodną ocenę ryzyka. 

Aktywność WNZ jest monitorowana za pośrednictwem wstępnie zainstalowanych łączników UHF w wielu zakresach częstotliwości jednocześnie, przy użyciu filtrów szerokopasmowych i średniopasmowych, aby uzyskać optymalny stosunek sygnału do szumu, nawet w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń. Istnieje możliwość szeregowego połączenia wielu urządzeń PARADIMO 100 za pomocą kabli światłowodowych w celu monitorowania rozdzielnic GIS i linii GIL na dużych obszarach.

Dowiedz się więcej 

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×