W wersji 1.20 oprogramowania MPD Suite dodano więcej funkcji testów wyładowań niezupełnych

listopada 29, 2021

Od czasu wprowadzenia na rynek oprogramowania MPD Suite dla naszej najnowszej generacji systemów do pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych MPD 800 w marcu 2020 roku, bezustannie pracujemy nad wprowadzaniem usprawnień i dodawaniem nowych funkcji oprogramowania, które czynią pomiary wyładowań niezupełnych bardziej kompletnym, łatwiejszym i szybszym.

Oprogramowanie MPD Suite zostało niedawno zaktualizowane z wersji 1.10 do wersji 1.20. Nowe funkcje obejmują obsługę pomiarów VLF oraz zestawów danych z synchronizacją GPS, a także obsługę plików strumieniowych MPD 600 i automatyczne śledzenie trendu wyzwalane zdarzeniami WNZ.

Testy WNZ z użyciem napięć probierczych VLF
Dzięki nowej funkcji VLF oprogramowanie MPD Suite usprawnia testy WNZ, umożliwiając użycie sinusoidalnych napięć probierczych VLF w zakresie 0,1 Hz lub 0,01 Hz. Ręczny wybór wielu różnych ustawień VLF znany ze starszego oprogramowania MPD 600 to już przeszłość. Teraz, w wersji 1.20 oprogramowania MPD Suite, wszystkie te czynności są wykonywane za pomocą jednego kliknięcia myszką.

Zestawy danych WNZ z synchronizacją GPS
Użytkownicy mogą teraz również łączyć pliki zestawów danych WNZ w oprogramowaniu MPD Suite dla potrzeb analizy wtórnej, a także w celu lokalizacji wyładowań niezupełnych w kablach elektroenergetycznych przy użyciu funkcji zestawów danych WNZ z synchronizacją GPS. Zestawy danych WNZ są rejestrowane z użyciem dwóch lub więcej systemów MPD 800 ustawionych na różnych pozycjach wzdłuż kabla elektroenergetycznego, takich jak złącza lub głowice. Pliki zestawów danych WNZ są łączone i wyświetlane jako jeden plik podczas odtwarzania. Upraszcza to tworzenie raportów i umożliwia lokalizację wyładowań niezupełnych w przypadku zastosowań bez możliwości poprowadzenia przewodów światłowodowych.

Obsługa strumieni danych MPD 600
Dodatkowo oprogramowanie MPD Suite potrafi teraz otwierać i odtwarzać pliki strumieniowe, które zostały zarejestrowane za pomocą oprogramowania MPD i MI, które w przeszłości było używane razem z urządzeniami MPD 600 do pomiaru WNZ. To rozwiązanie w dużym stopniu poprawia zgodność pomiędzy urządzeniami MPD 600 drugiej generacji a oprogramowaniem MPD Suite.

Pomiary wyzwalane w oparciu o warunki
Na koniec, wersja 1.20 oprogramowania MPD Suite umożliwia użytkownikom wyzwalanie czynności pomiarowych w oparciu o warunek wyzwalania. Umożliwia to przeprowadzanie pomiarów bez nadzoru, podczas przekazywania do eksploatacji lub przedłużających się testów, bez ryzyka przegapienia istotnych zdarzeń. Teraz istnieje możliwość automatycznego tworzenia zrzutów ekranu PRPD (wzorce WNZ z rozkładem fazowym) i rejestracji plików zestawów danych, gdy zostaną spełnione określone warunki. Można, na przykład, ustawić powtarzalne wykonywanie określonych działań w określonych przedziałach czasowych lub gdy odczyty pomiarów będą przekraczać ustawioną wartość progową przez określony czas, lub gdy określona liczba impulsów WNZ pojawi się w określonym obszarze wykresu PRPD.

Użytkownicy urządzeń MPD 800 i MPD 600 mogą teraz pobrać nową wersję 1.20 oprogramowania MPD Suite w Strefie Użytkownika, tutaj .

Odkryj MPD 800

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×