Wiedzieć z wyprzedzeniem

Ciągłe monitorowanie online wyładowań niezupełnych


Odkryj korzyści wynikające z monitorowania aktywności wyładowań niezupełnych na przestrzeni całego lub pozostałego okresu eksploatacji urządzeń elektrycznych. 
Jeżeli odpowiadasz za inwestycje i niezawodność sprzętu elektrycznego, najprawdopodobniej chcesz wiedzieć, w jaki sposób najlepiej chronić swoje zasoby poprzez zapewnienie długoterminowej niezawodności urządzeń, zapobieganie awariom i kosztownym przestojom, a nawet wydłużanie okresu eksploatacji.

Aktywność wyładowań niezupełnych jest kluczowym wskaźnikiem rozwijania się defektów izolacji

Awaria sprzętu często ma związek z uszkodzeniem jego systemu izolacji elektrycznej. Aktywność wyładowań niezupełnych (WNZ) to powszechnie akceptowany wskaźnik pogarszania się stanu izolacji w urządzeniach elektrycznych. Parametry materiałów używanych w izolacjach elektrycznych znacznie się poprawiły na przestrzeni lat. Mimo że izolacja może przed długi czas wytrzymywać napięcia robocze, na które jest narażona, różne warunki, takie jak obciążenie, temperatura, wilgotność i zużycie eksploatacyjne w końcu spowodują powstawanie uszkodzeń i starzenie się izolacji. Wzrost poziomu aktywności WNZ wskazuje na rozwijanie się defektów izolacji, które w końcu mogą doprowadzić do przedwczesnej awarii, uszkodzenia sprzętu, zagrożenia dla bezpieczeństwa i nieuniknionych przestojów spowodowanych koniecznością serwisowania.

Wykrywanie i ocenianie aktywności WNZ w urządzeniach elektrycznych

Okresowe pomiary diagnostyczne WNZ podczas planowanych przestojów konserwacyjnych dostarczają kluczowych wyrywkowych obrazów stanu izolacji w określonych momentach na przestrzeni okresu eksploatacji urządzenia. Tymczasowe monitorowanie online wyładowań niezupełnych to przydatna metoda, wykorzystywana pomiędzy pomiarami diagnostycznymi w celu obserwacji wykrytej aktywności WNZ i jej wpływu na izolację, gdy sprzęt pracuje pod obciążeniem. 

Znaczenie ciągłego monitorowania WNZ w starszych urządzeniach

Gdy urządzenie starzeje się, wdrożenie systemu ciągłego monitorowania online wyładowań niezupełnych jest warte rozważenia, ponieważ umożliwia ono przewidywanie przyszłych parametrów roboczych i uprzedzenie awarii w pozostałym okresie eksploatacji urządzenia. Pomoże to również w terminowym podejmowaniu decyzji, w oparciu o stan urządzenia, dotyczących serwisowania i ewentualnej wymiany, zanim dojdzie do awarii i kosztownych przestojów.
 

Więcej informacji o monitorowaniu online wyładowań niezupełnych ​​​​​​​

Posłuchaj najnowszego odcinka naszego podcastu

odcinku 50 naszego podcastu Energy Talks, nasi eksperci z zakresu monitorowania WNZ, Bogdan GorganPatrick Zander, opowiedzą nam więcej o ciągłym monitorowaniu online wyładowań niezupełnych. Wyjaśnią nam, dlaczego wiele przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych z całego świata wdrożyło już ciągłe monitorowanie WNZ w celu zapewnienia stałej niezawodności starzejącego się sprzętu elektrycznego, uniknięcia przedwczesnych awarii i wydłużenia okresu eksploatacji.

Omówią również, w jaki sposób systemy ciągłego monitorowania WNZ pomagają właścicielom sprzętu w podejmowaniu szybszych decyzji dotyczących serwisowania i planowania eksploatacji urządzeń w oparciu o ich rzeczywisty stan. W końcu, opiszą oni dostępne rozwiązania proponowane przez firmę OMICRON dla ciągłego monitorowania online wyładowań niezupełnych, sposób ich instalacji i łatwe sposoby interpretacji zebranych danych, bez konieczności objaśniania wyników przez eksperta z zakresu WNZ.

 

Może Cię również zainteresować:
Nie zapomnij również posłuchać odcinka 38 naszego podcastu Energy Talks. W tym odcinku nasi eksperci z zakresu monitorowania WNZ, Bogdan GorganPatrick Zander, rozmawiają o tym, kiedy i jak przystąpić do tymczasowego monitorowania online wyładowań niezupełnych pomiędzy pomiarami diagnostycznymi WNZ, w celu obserwacji wykrytej aktywności WNZ w rzeczywistych warunkach roboczych.

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×