Zapobiegaj uszkodzeniu rozdzielnicy w izolacji gazowej przez wyładowania niezupełne

Używaj PARADIMO 100 do ciągłego monitorowania i oceny ryzyka.

Nasze PARADIMO 100 to inteligentne urządzenie do przetwarzania brzegowego, które umożliwia stałe monitorowanie i analizowanie trendu aktywności wyładowań niezupełnych (WNZ) w rozdzielnicach z izolacją gazową (GIS) i w liniach przesyłowych z izolacją gazową (GIL). Urządzenie automatycznie wykrywa i klasyfikuje rodzaj uszkodzenia izolacji oraz generuje alert w oparciu o klasyfikację uszkodzenia, umożliwiając wiarygodną ocenę ryzyka. 

Dlaczego monitorowanie WNZ jest kluczowe w rozdzielnicach GIS i liniach GIL?

Wyładowania niezupełne w rozdzielnicach GIS i w liniach GIL stanowią wiodący wskaźnik, sygnalizujący, że w izolacji dojdzie do zwarcia i że należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec poważnej awarii. W związku z tym, że wyładowania niezupełne przyspieszają procesy starzenia i degradacji izolacji, stałe monitorowanie online, analizy trendu i diagnostyka aktywności WNZ odgrywają kluczową rolę przy ocenie stanu izolacji i ryzyka awarii w rozdzielnicach GIS i liniach GIL przez cały okres eksploatacji urządzeń. 

Posłuchaj najnowszego odcinka naszego podcastu

W 76. odcinku naszej serii podcastów Energy Talks ekspert ds. wyładowań niezupełnych (PD) Caspar Steineke omawia zalety monitorowania wyładowań niezupełnych w systemach GIS i GIL oraz sposób wykorzystania naszego PARADIMO 100 do niezawodnego wykrywania defektów izolacji i oceny ryzyka.

Posłuchaj (dostępne w języku angielskim):

Kluczowe zalety urządzenia PARADIMO 100:

  • Spokój ducha – korzystaj z automatycznych alertów i niezawodnych ocen stanu izolacji, aby określać poziom ryzyka i usuwać krytyczne uszkodzenia w celu uniknięcia ewentualnej awarii. 
  • Minimalna konieczność interwencji operatora – po ustawieniu i skonfigurowaniu system automatycznie rejestruje, zapisuje i ocenia monitorowane dane. Alerty są generowane automatycznie, umożliwiając ocenę ryzyka, jeżeli uszkodzenia zostaną wykryte i sklasyfikowane jako krytyczne. 
  • Wygodny sieciowy interfejs użytkownika – nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na zewnętrznym komputerze, aby uzyskać dostęp do systemu. Sieciowy interfejs użytkownika pozwala na łatwy dostęp w celu konfigurowania ustawień pomiarów i alertów oraz przeglądania danych WNZ w czasie rzeczywistym, a także zarejestrowanych trendów. 
  • Wbudowana wiedza fachowa o WNZ – użytkownicy nie muszą być ekspertami w dziedzinie WNZ, żeby interpretować wyniki. System wykrywa i automatycznie klasyfikuje wszystkie uszkodzenia związane z WNZ, umożliwiając wiarygodną ocenę ryzyka. 
  •  

Odkryj PARADIMO 100:
 

PARADIMO 100

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×