Bezbłędny! – dla Twojego bezpieczeństwa

października 29, 2020

To miłe uczucie wiedzieć, że zrobiło się wszystko dla bezpieczeństwa środowiska pracy


Praca w obszarze wysokiego napięcia jest zawsze związana z ryzykiem. Oczywiście sprzęt pomocniczy, taki jak bariery, wyłączniki awaryjne, a także zgodna z przepisami odzież ochronna, minimalizuje potencjalne ryzyko. Szkolenia, dobrze przemyślane instrukcje obsługi i przyjazne dla użytkownika aplikacje dla urządzeń są jak nieodzowne izolatory w codziennym życiu testerów systemów elektrycznych. Najważniejszym i zazwyczaj najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem jest odpowiedzialność osobista. Wszystkie rozwiązania, które opracowaliśmy w zakresie bezpieczeństwa, stanowią pomoc wskazującą potencjalne zagrożenia, jednak to użytkownik, stojący po drugiej stronie przepisów żywy człowiek, jest odpowiedzialny.


Bezpieczeństwo wbudowane w projekt

Zasadniczo naszym celem jest uzyskanie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich naszych urządzeniach. Ponadto oferujemy akcesoria bezpieczeństwa, takie jak lampy ostrzegawcze SAA2. Stojąca za naszymi działaniami strategia kryje się w zdaniu: „Bezpieczeństwo wbudowane w projekt”. Jego znaczenie jest jasne i proste – planowanie koncepcji bezpieczeństwa każdego z naszych urządzeń rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia jego tworzenia. Naszym priorytetem jest również zapewnienie klientom najlepszego możliwego przebiegu pracy i zaoferowanie użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zalety tego podejścia są oczywiste: wysoki stopień bezpieczeństwa połączony z funkcjonalną konstrukcją i precyzyjnymi wynikami testów.


Udostępnianie wiedzy dla Twojego bezpieczeństwa

Udostępniając ukierunkowaną wiedzę, dostarczamy informacji naszym klientom. Każde z naszych urządzeń jest dostarczane wraz ze szczegółową dokumentacją dotyczącą obsługi, jasną i czytelną, często napisaną w języku ojczystym klienta. Zrozumiałe instrukcje obsługi, a także filmy „jak to zrobić”, odniesienia do klasycznych zasad bezpieczeństwa i specjalistyczne szkolenia oferowane przez Akademię OMICRON to dalsze nasze starania zmierzające do skierowania uwagi na możliwe zagrożenia. Te środki stanowią ważny element profilaktyki. Są to również kluczowe dla użytkownika narzędzia.

 

Bezpieczne zastosowania w dziedzinie testowania

Częste zmiany połączeń, mała liczba fizycznych barier odgradzających obszar niebezpieczny, nieodpowiednie sygnały dźwiękowe i wizualne, a także efekty wyładowań, to zagrożenia, z którymi codziennie stykamy się podczas testów. Z uwagi na to, w naszym portfolio produktów znajdują się uniwersalne rozwiązania, takie jak lampy ostrzegawcze (SAA2), akustyczne sygnalizatory ostrzegawcze (SAA1), przełączniki trójpozycyjne (SAA3), czy ograniczniki przepięć (CP GB1). Jednak, jak już wspomniano na początku tego dokumentu, największą niepewność wnosi nieuwaga spowodowana przez przyzwyczajenia, roztargnienie lub stres. Te aspekty zawsze dotyczą inżyniera, który przeprowadza testy, żywej osoby stojącej po drugiej stronie przepisów. Moje rekomendacje – najpierw odseparuj obszar niebezpieczny od obszaru bezpiecznego w możliwie wyraźny sposób. Następnie użyj zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, aby skierować uwagę na zagrożenia powodowane przez urządzenia do testowania.

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×