Aerial view of electrical transmission lines in electrical substation
facility, facility

Zaawansowane testy zabezpieczeń

Redukcja nakładów sił, środków itp

 

Zabezpieczenia nadzorują poprawną pracę sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN) i średniego napięcia (SN), a także podłączonych do  tych sieci urządzeń, co pomaga w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Gdy są prawidłowo zainstalowane i serwisowane, pozwalają na szybką, niezawodną i selektywną eliminację zwarć, jednocześnie gwarantując maksymalny poziom bezpieczeństwa pracowników i urządzeń.

W celu zapewnienia ich prawidłowego działania przekaźniki muszą być regularnie testowane przez różne podmioty na wszystkich etapach ich cyklu życia. Konwencjonalne metody testowania są bardzo czasochłonne:

  • Faza produktu: testowanie dokładności i badania typu przeprowadzane przez producentów.
  • Faza projektu: testowanie kompletnego systemu zabezpieczeń podczas rozruchu, wykonywane na przykład przez firmę przygotowującą projekt.
  • Faza serwisowania: regularne testy lub badania będące następstwem zdarzeń w sieci, wykonywane przez operatorów lub usługodawców.
  •  

 

Wdrożenie zaawansowanych testów zabezpieczeń, takich jak zorganizowane, zestandaryzowane, lub nawet zautomatyzowane testy oparte o parametry lub testy systemowe, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jakość i niezawodność. Jednocześnie znacząco redukują czas testowania, a także zmniejszają liczbę przestojów. Oczywiście ma to również pozytywny wpływ na powiązane koszty. Co więcej takie podejście pozwala na utrzymywanie i przekazywanie kompetencji i wiedzy eksperckiej wśród pracowników, a także przyczynia się do technologicznej ewolucji systemów zabezpieczeń.

"Klienci ograniczali swoje nakłady pracy do około jednej piątej potrzebnego poprzednio czasu."

"Zwrot z inwestycji we wszechstronny i wydajny zautomatyzowany tester zabezpieczeń jest zazwyczaj osiągany już po sześciu miesiącach."

Przejście od podejścia opartego na tradycyjnym ręcznym testowaniu do zaawansowanych metod testowania zabezpieczeństanowi rzadki przypadek, w którym ogromne korzyści znacznie przesłaniają wady. Oczywiście wymagane jest wstępne szkolenie, ale wkrótce potem zaawansowane testy zabezpieczeń zaczynają generować duże długoterminowe korzyści na wszystkich poziomach. Od oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów poprzez poprawę jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, aż po promowanie transferu wiedzy eksperckiej i rozwoju technologicznego.

Posłuchaj odcinka podcastu (w języku angielskim)

Energy Talks to cykliczna seria podcastów firmy OMICRON, w której specjaliści omawiają różne tematy związane z testowaniem systemów elektroenergetycznych.

 

Literatura
Time-saving intelligence (154 KB)
po angielsku | IEB Colombia shares its experiences with the Protection Testing Library
A matter of time and quality (527 KB)
po angielsku | How our automatic testing solution sets the bar for testing protection systems

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

czerwca 7, 2023

Circuit Breaker Testing Around the World 4 | Middle East

with Anas Abdulkhader Episode 57 - Energy Talks
maja 25, 2023

Natural Gas – A Clean Transitional Energy Source

with James Hill Episode 56 - Energy Talks
maja 10, 2023

Digital Twins – Applications for Use in the Electrical Power Industry

with Professor Michael Hartje Episode 55 - Energy Talks
You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×