Aerial view of electrical transmission lines in electrical substation
facility, facility

Zaawansowane testy zabezpieczeń

Redukcja nakładów sił, środków itp

 

Zabezpieczenia nadzorują poprawną pracę sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN) i średniego napięcia (SN), a także podłączonych do  tych sieci urządzeń, co pomaga w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Gdy są prawidłowo zainstalowane i serwisowane, pozwalają na szybką, niezawodną i selektywną eliminację zwarć, jednocześnie gwarantując maksymalny poziom bezpieczeństwa pracowników i urządzeń.

W celu zapewnienia ich prawidłowego działania przekaźniki muszą być regularnie testowane przez różne podmioty na wszystkich etapach ich cyklu życia. Konwencjonalne metody testowania są bardzo czasochłonne:

  • Faza produktu: testowanie dokładności i badania typu przeprowadzane przez producentów.
  • Faza projektu: testowanie kompletnego systemu zabezpieczeń podczas rozruchu, wykonywane na przykład przez firmę przygotowującą projekt.
  • Faza serwisowania: regularne testy lub badania będące następstwem zdarzeń w sieci, wykonywane przez operatorów lub usługodawców.
  •  

 

Wdrożenie zaawansowanych testów zabezpieczeń, takich jak zorganizowane, zestandaryzowane, lub nawet zautomatyzowane testy oparte o parametry lub testy systemowe, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jakość i niezawodność. Jednocześnie znacząco redukują czas testowania, a także zmniejszają liczbę przestojów. Oczywiście ma to również pozytywny wpływ na powiązane koszty. Co więcej takie podejście pozwala na utrzymywanie i przekazywanie kompetencji i wiedzy eksperckiej wśród pracowników, a także przyczynia się do technologicznej ewolucji systemów zabezpieczeń.

"Klienci ograniczali swoje nakłady pracy do około jednej piątej potrzebnego poprzednio czasu."

"Zwrot z inwestycji we wszechstronny i wydajny zautomatyzowany tester zabezpieczeń jest zazwyczaj osiągany już po sześciu miesiącach."

Przejście od podejścia opartego na tradycyjnym ręcznym testowaniu do zaawansowanych metod testowania zabezpieczeństanowi rzadki przypadek, w którym ogromne korzyści znacznie przesłaniają wady. Oczywiście wymagane jest wstępne szkolenie, ale wkrótce potem zaawansowane testy zabezpieczeń zaczynają generować duże długoterminowe korzyści na wszystkich poziomach. Od oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów poprzez poprawę jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, aż po promowanie transferu wiedzy eksperckiej i rozwoju technologicznego.

Posłuchaj odcinka podcastu (w języku angielskim)

Energy Talks to cykliczna seria podcastów firmy OMICRON, w której specjaliści omawiają różne tematy związane z testowaniem systemów elektroenergetycznych.

 

Literatura
PTL-Article-Time-saving-intelligence-OMICRON-Magazine-2015-ENU.pdf (154 KB)
po angielsku | IEB Colombia shares its experiences with the Protection Testing Library
A matter of time and quality (527 KB)
po angielsku | How our automatic testing solution sets the bar for testing protection systems

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×