Aerial view of electrical transmission lines in electrical substation

Zaawansowane testy zabezpieczeń

Redukcja nakładów sił, środków itp

 

Zabezpieczenia nadzorują poprawną pracę sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (WN) i średniego napięcia (SN), a także podłączonych do  tych sieci urządzeń, co pomaga w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Gdy są prawidłowo zainstalowane i serwisowane, pozwalają na szybką, niezawodną i selektywną eliminację zwarć, jednocześnie gwarantując maksymalny poziom bezpieczeństwa pracowników i urządzeń.

W celu zapewnienia ich prawidłowego działania przekaźniki muszą być regularnie testowane przez różne podmioty na wszystkich etapach ich cyklu życia. Konwencjonalne metody testowania są bardzo czasochłonne:

  • Faza produktu: testowanie dokładności i badania typu przeprowadzane przez producentów.
  • Faza projektu: testowanie kompletnego systemu zabezpieczeń podczas rozruchu, wykonywane na przykład przez firmę przygotowującą projekt.
  • Faza serwisowania: regularne testy lub badania będące następstwem zdarzeń w sieci, wykonywane przez operatorów lub usługodawców.
  •  

 

Wdrożenie zaawansowanych testów zabezpieczeń, takich jak zorganizowane, zestandaryzowane, lub nawet zautomatyzowane testy oparte o parametry lub testy systemowe, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jakość i niezawodność. Jednocześnie znacząco redukują czas testowania, a także zmniejszają liczbę przestojów. Oczywiście ma to również pozytywny wpływ na powiązane koszty. Co więcej takie podejście pozwala na utrzymywanie i przekazywanie kompetencji i wiedzy eksperckiej wśród pracowników, a także przyczynia się do technologicznej ewolucji systemów zabezpieczeń.

"Klienci ograniczali swoje nakłady pracy do około jednej piątej potrzebnego poprzednio czasu."

"Zwrot z inwestycji we wszechstronny i wydajny zautomatyzowany tester zabezpieczeń jest zazwyczaj osiągany już po sześciu miesiącach."

Przejście od podejścia opartego na tradycyjnym ręcznym testowaniu do zaawansowanych metod testowania zabezpieczeństanowi rzadki przypadek, w którym ogromne korzyści znacznie przesłaniają wady. Oczywiście wymagane jest wstępne szkolenie, ale wkrótce potem zaawansowane testy zabezpieczeń zaczynają generować duże długoterminowe korzyści na wszystkich poziomach. Od oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów poprzez poprawę jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, aż po promowanie transferu wiedzy eksperckiej i rozwoju technologicznego.

Posłuchaj odcinka podcastu (w języku angielskim)

Energy Talks to cykliczna seria podcastów firmy OMICRON, w której specjaliści omawiają różne tematy związane z testowaniem systemów elektroenergetycznych.

 

Literatura
Time-saving intelligence (154 KB)
po angielsku | IEB Colombia shares its experiences with the Protection Testing Library
A matter of time and quality (527 KB)
po angielsku | How our automatic testing solution sets the bar for testing protection systems

Odkryj więcej artykułów OMICRON

Posłuchaj naszych podcastów

marca 30, 2022

It’s Quieter Up Here – Partial Discharge Testing in the UHF Range

with Ulrike Broniecki

Episode 29 - Energy Talks

marca 24, 2022

Digital Transformation in the Power Industry 2 | Challenges

with Juan Carlos Sánchez & Lukas Klingenschmid

Episode 28 - Energy Talks

Digital Transformation Series | Part 2

marca 21, 2022

Take Protection Testing to the Next Level

with Till Welfonder

Episode 27 - Energy Talks

You are using an outdated browser version.
Please upgrade your browser or use another browser to view this page correctly.
×